UJI
  • UJI
  • Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I a la Investigació

Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I a la Investigació

Última modificació: 26/08/2020 | Font: Consell Social

Cartell del XXII Premi del Consell Social a la Investigació 2020Les candidatures s’han de presentar mitjançant un escrit dirigit al Consell Social, a través del Registre Electrònic de l’UJI o per qualsevol altre mitjà establert en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb el codi 18919.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos comptadors des de la publicació d'aquestes bases en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Informació proporcionada per: Consell Social