UJI

Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló. Iniciativa Emprenedora Estudiantil

Última modificació: 22/01/2018 | Font: Consell Social

Es podran presentar les candidatures fins al 30 de novembre de 2017 al Registre General, preferentment utilitzant el registre electrònic http://www.uji.es/seu. Informació publicada al DOGV. El premi es dirigeix a toto l'alumnat de la Universitat Jaume I que curse estudis de llicenciatura, grau, màsters oficials i doctorat, o el hagen finalitzat en els últims cinc cursos acadèmics, i que hagen materialitzat un projecte de caràcter empresarial. Tindrà una dotació de 6.000 € i diploma.

Informació proporcionada per: Consell Social