Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil Any 2022

24/01/2023 | Consell Social
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cartell del XV Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil 2022La presentació de la sol·licitud, adreçada al Consell Social, es realitzarà en el Registre Electrònic de la Universitat Jaume I amb el codi 20227, o per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud anirà acompanyada d’una memòria i dels documents sol·licitats.

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Informació proporcionada per: Consell Social