UJI
  • UJI
  • Òrgans
  • Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I a l'Excel·lència Docent Universitària

Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I a l'Excel·lència Docent Universitària

Última modificació: 26/08/2020 | Font: Consell Social

Cartell del XII Premi del Consell Social a l’Excel·lència Docent Universitària 2020El premi va dirigit a professors i professores universitaris, qualsevol que siga la seua categoria i amb una antiguitat d’almenys cinc cursos d’activitat docent, que compten amb una relació estable amb la Universitat Jaume I de Castelló, siga funcionarial, laboral o administrativa.

El professorat participa en aquest premi sense haver de presentar-hi cap candidatura. A la vista dels resultats obtinguts d’acord amb els criteris establits en aquestes bases es contactarà amb les persones proposades per al premi. Cadascuna d’elles ha d’acceptar-lo o renunciar-hi amb anterioritat a la resolució definitiva.

Informació proporcionada per: Consell Social