Certificat de competències transversals per a l'ocupabilitat

26/10/2022 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Imatge Certificat Competències

L'objectiu d'aquest certificat oficial reconegut és complementar la formació oficial de l'estudiantat d'aquesta Universitat, acreditant que ha desenvolupat diferents activitats encaminades a millorar la seva capacitació per a l'ocupabilitat.

La sol·licitud es realitza mitjançant una plataforma (portafolis) que permeta a la persona sol·licitant reflexionar sobre les competències de desenvolupament de carrera, autoreflexió, capital social i transversals adquirides amb cada activitat aportada al certificat.

Qui pot sol·licitar-ho? 
Estudiantat de titulacions oficials de la Universitat Jaume I (grau, màster i/o doctorat) i persones titulades de titulacions oficials (grau, màster i/o doctorat) per l'UJI en els dos cursos acadèmics anteriors o l'actual

Requisits per al reconeixement

Per a aconseguir el certificat han de complir-se els següents requisits quant a mèrits de formació, sensibilització i experiència:

  1. Formació: inclou formació de, com a mínim, 80 hores en cursos de formació no oficial en competències transversals.
     
  2. Sensibilització: inclou almenys assistència a 20 hores en total, a esdeveniments que desenvolupin competències transversals específiques per a l'ocupabilitat o posin en contacte a l'estudiantat amb potencials ocupadors.
     
  3. Experiència: inclou experiència (o la suma de diverses experiències) d'una durada mínima de sis mesos o 600 hores.

 

Consulta el manual per a sol·licitar el certificat ací

 

Imatge 1 accio imatge1

Accés a l'aplicació