Certificat de competències transversals per l'ocupabilitat

19/06/2023 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Model competencial                                                                                       Accions formatives   
(Informat en Consell de Direcció 27/2022)                                                 - #Super Dimarts: Formació cap a l'Ocupació
                                                                                                                          - Pla de Formació Pràctiques Internacionals


L'objectiu d'aquest certificat oficial reconegut és complementar la formació oficial de l'estudiantat d'aquesta Universitat, acreditant que ha desenvolupat diferents activitats encaminades a millorar la seva capacitació per a l'ocupabilitat.

La sol·licitud es realitza mitjançant una plataforma (portafolis) que permeta a la persona sol·licitant reflexionar sobre les competències de desenvolupament de carrera, autoreflexió, capital social i transversals adquirides amb cada activitat aportada al certificat.

Qui pot sol·licitar-ho? 
Estudiantat de titulacions oficials de la Universitat Jaume I (grau, màster i/o doctorat) i persones titulades de titulacions oficials (grau, màster i/o doctorat) per l'UJI en els dos cursos acadèmics anteriors o l'actual

Requisits per al reconeixement

Per a aconseguir el certificat han de complir-se els següents requisits quant a mèrits de formació, sensibilització i experiència:

  1. Formació: inclou formació de, com a mínim, 80 hores en cursos de formació no oficial en competències transversals.
     
  2. Sensibilització: inclou almenys assistència a 20 hores en total, a esdeveniments que desenvolupin competències transversals específiques per a l'ocupabilitat o posin en contacte a l'estudiantat amb potencials ocupadors.
     
  3. Experiència: inclou experiència (o la suma de diverses experiències) d'una durada mínima de sis mesos o 600 hores.

 

Consulta el manual per a sol·licitar el certificat ací

 

Imatge 1 accio imatge1

Accés a l'aplicació