UJI

Observatori ocupacional

Última modificació: 22/03/2021 | Font: OIPEP

Logo Observatori Ocupacional

L’Observatori Ocupacional és un projecte estratègic dins del govern de la Universitat Jaume I, que es configura com un observatori permanent per a l'estudi de les trajectòries i situació laborals dels nostres titulats i titulades, amb la finalitat de disposar d’una informació actualitzada, fiable i útil per a la presa de decisions en l’àmbit de la Universitat. L'Observatori està integrat en l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) i depèn orgànicament del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social.

Objectius

  • Els objectius de l'Observatori són recopilar, generar i difondre informació rellevant sobre el procés d’inserció laboral dels titulats i titulades de la Universitat Jaume I.

Funcions

  • Elaboració i realització d’estudis i enquestes.
  • Elaboració i difusió d’informes d’inserció laboral.
  • Recolzament a altres funcions de la OIPEP, sobre tot a les accions d’orientació laboral.

Informes

  • Consulta d’Indicadors d’Inserció Laboral (en breu)
  • Informes de l'Observatori Ocupacional disponibles per a la seua consulta.

Accions de difusió

Més informació