Anterior convocatòria (tancada)

18/11/2021 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Imatge Certificat Competències

Convocatòria oberta des de 19/11/2019 fins a 18/12/2019

Convocatòria publicada en DOGV 18/11/2019


Actualització 30-03-2020

En virtut de l'article 32.4 de la Llei 39/2015, s'amplia el termini per a resoldre a 4,5 mesos, perquè incidències tècniques amb la plataforma de gestió de sol·licituds han impossibilitat el funcionament ordinari del sistema.

Així mateix, d'acord amb la Disposició addicional tercera de el RD 463/2020 de 14/03/2020 per la qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'interrompen els terminis per a la tramitació de procediments de les entitats del sector públic. És a dir, queden suspesos els procediments de convocatòries de subvencions. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present real decret o, si és el cas, les pròrrogues d'aquest.

 

Creació d’un certificat de competències transversals en ocupabilitat - Creació d’un certificat de competències transversals emprenedores 

Informació sobre el ​​Certificat de Competències Transversals per a l'Ocupabilitat i l'Emprenedoria de ​la Universitat Jaume I (programa de ràdio) - 23-05-2018