UJI

Fase 2: Avaluació de les Idees.

Programa INCREA Networking
Última modificació: 26/01/2015 | Font: Càtedra INCREA

Una vegada finalitzat el termini de recepció d'idees, aquestes són sotmeses a un procés de filtratge que duran a terme experts del món empresarial. La implicació del món empresarial en la selecció d'aquestes idees garanteix la transferència de les mateixes.
Les idees presentades, seran candidates al Premi d'Innovació i Creativitat INCREA  que consisteix en la creació d'una borsa d'ajuda econòmica i la posterior participació en un programa de tutorització i mentoria (fase 3  del programa INCREA-NETWORKING). La finalitat d'aquest premi no és solament premiar la creativitat dels estudiants universitaris, sinó contribuir al fet que aqueixa creativitat es puga materialitzar en propostes que generen valor.