UJI

Fase 3: Definició del model de negoci

Programa INCREA Networking
Última modificació: 26/01/2015 | Font: Càtedra INCREA

El principal objectiu perseguit en aquesta fase és contribuir al fet que les idees seleccionades com a guanyadores del Premi d'Innovació i Creativitat  INCREA puguen materialitzar-se en forma de nous productes/serveis o empreses. Per a açò es crearà un grup de treball format pel promotor/és de la idea, un empresari que actuarà com a mentor i un tutor UJI responsable de la formació del promotor/és. Aquest grup serà el responsable d'elaborar un pla de negoci real associat a una idea de negoci.