UJI

Fase 1: Generació d'Idees

Programa INCREA Networking
Última modificació: 26/01/2015 | Font: Càtedra INCREA

A través de la plataforma virtual del Banc d' idees s'ofereix a la comunitat universitària una plataforma virtual on expressar lliurement idees que poden ser susceptibles de convertir-se en negocis que ajuden al desenvolupament futur de la nostra comunitat.

Abans d'iniciar el procés, s'ha de definir el problema o la situació que es pretén millorar.

Per a poder generar idees de negoci sobre aquests problemes, es pot utilitzar una tècnica de generació d'idees que ajuda a resoldre el problema inicial anomenada SCAMPER.