Pla de Responsabilitat Social Universitària (RSUJI)

16/12/2021 | RSU
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Pla de Responsabilitat Social Universitària (RSUJI)
Codi Ètic codietic index

Codi Ètic

L’objectiu del codi ètic consisteix a consolidar els valors que defineixen el caràcter i la identitat de l'UJI i les normes que han d’inspirar la conducta dels seus membres.

Recurs d'imatge memoria index

Memòria d'RSU

La memòria d'RSU estableix els mecanismes per a respondre davant de tots els grups d’interès implicats i afectats per l’activitat universitària.

Recurs d'imatge comite index

Comissió d'Ètica i Responsabilitat Social Universitària

La Comissió d'Ètica i Responsabilitat Social Universitària es concep com un espai de participació dels diferents grups d'interès que componen la universitat i serà l’òrgan encarregat del seguiment i control del Sistema de Responsabilitat Social Universitaria.

Recurs d'imatge lineaetica index

Línia Ètica

La Línia Ètica serà un canal confidencial -no anònim- per a la comunicació d'alertes, suggeriments i denúncies d'incompliments del codi ètic.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social