Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Gestió del catàleg del registre de grups d'investigació

Manteniment del registre de grups d'investigació. Altes i baixes de grups d'investigació i dels seus membres.

Adscripció d'activitat investigadora a Institus d'investigació

Accés al procediment per declarar el percentatge de dedicació investigadora del personal investigador a Instituts.