Formació docent del Professorat

04/10/2021 | USE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) de l'USE organitza i ofereix a tot el professorat de l'UJI formació per a la millora de la docència universitària. Totes les activitats formatives gestionades per l'UFIE són gratuïtes i es poden cursar pel PDI de manera voluntària.

La formació docent està coordinada pel Vicerectorat d'Estudis i Docència (VED) amb el suport de la Comissió de seguiment del pla de formació del professorat.

 

Pla de formació docent del professorat

Document marc de la formació docent del PDI de l'UJI per als anys 2020-2023

Programa d'acollida

Formació per al PDI que s’incorpora a la docència de l’UJI per primera vegada (associats, becaris amb venia docendi, etc.)

Programa de formació permanent del professorat

Convocatòries de cursos de formació continua en docència per a tot el PDI de l’UJI

Formació de professorat novell

Programa de formació docent per al PDI amb un màxim de 3 anys d’experiència docent en l’UJI

Formació per a la Gestió Docent

Cursos de formació per a tot el PDI que desenvolupen o han de desenvolupar un càrrec de gestió acadèmica

Assessorament i autoformació

Cursos en resposta a projectes i accions de millora docent institucionals i cursos d'autoformació (amb una àmplia oferta de formació en noves tecnologies per a la docència)

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Recurs d'imatge accio index

UNITAT DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA