Formació docent del Professorat

02/05/2024 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) organitza i ofereix a tot el professorat de l'UJI formació per a la millora de la docència universitària. Totes les activitats formatives gestionades per l'UFIE són gratuïtes i es poden cursar pel PDI de manera voluntària.

La formació docent està coordinada per la Delegació de la rectora per a la Transformació Docent, la Comunicació i la Direcció del Gabinet amb el suport del Consell Assessor per a la Transformació Docent de l'UJI

Pla de formació docent 2024-2027

 

3. Programa d’iniciació a la innovació educativa

Programa de formació inicial en investigació i innovació educativa destinat especialment al professorat novell que ha superat el Programa de formació docent inicial

1. Programa d’acollida al nou professorat

Formació per al PDI que s’incorpora a la docència de l’UJI per primera vegada (associats, becaris amb venia docendi, etc.)

4. Programa de formació permanent del professorat

Convocatòries de cursos de formació continua en docència per a tot el PDI de l’UJI

2. Programa de formació docent inicial

Programa de formació docent per al PDI amb un màxim de 3 anys d’experiència docent en l’UJI

6. Programa de formació per a la gestió docent

Cursos de formació per a tot el PDI que desenvolupen o han de desenvolupar un càrrec de gestió acadèmica

5. Programa d'autoformació docent

Cursos en resposta a projectes i accions de millora docent institucionals i cursos d'autoformació (amb una àmplia oferta de formació en noves tecnologies per a la docència)

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa

UNITAT DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA