UJI
  • UJI
  • L’UJI planifica el retorn gradual a l’activitat presencial al campus amb l’obertura de serveis com el registre, gestió de l’estudiantat o la Biblioteca

L’UJI planifica el retorn gradual a l’activitat presencial al campus amb l’obertura de serveis com el registre, gestió de l’estudiantat o la Biblioteca

18/05/2020 | SCP

El Consell de Direcció de la Universitat Jaume I de Castelló ha redactat un document per a planificar el retorn gradual a l’activitat presencial al campus universitari. El text naix amb una vocació dinámica que pretén traslladar pautes per a la coexistència entre el teletreball i la reincorporació progressiva a la presencialitat, i que anirà adaptant-se a les directrius que proporcionen les autoritats sanitàries en cada moment.

Durant la fase 1 es reprendrà l’activitat del Registre amb cita previa per tràmits que no es puguen resoldre de forma telemàtica; del Servei de Gestió de la Docència i Estudiantat, que romandrà obert en serveis mínims per a gestions administratives inajornables, com ara, la recollida de títols; la recepció de paqueteria al campus i el teleprèstec i prèstec presencial amb cita previa a la Biblioteca.

Pel que fa a la investigació, es reprenen les activitats presencials d’investigació que resulten imprescindibles. Les persones responsables dels instituts i grups d'investigació en els quals s’hagen de fer tasques presencials han de preparar un pla de treball que garantisca que es compleixen les mesures dictades per les autoritats sanitàries competents, els protocols de treball i l’adequació a les noves situacions que puguen anar sorgint. Els plans es podran implementar des de dimecres 20 de maig. Es contempla el retorn gradual de l'activitat presencial en el Servei Central d’Instrumentació Científica i en el Servei d’Experimentació Animal, encara que amb restriccions per als usuaris.

Reprendre les activitats administratives, docents i d’investigació de manera presencial a l’UJI serà un procés gradual, subjecte a les directrius que es dicten des de les autoritats sanitàries, tant en l’àmbit estatal com autonòmic, i en funció de la valoració que el Consell de Direcció faça de la situació, després d’escoltar el Comitè de Seguretat i Salut i la Mesa Negociadora.

Per tal de protegir la salut individual i col·lectiva de la comunitat universitària algunes de les mesures ja iniciades, o que s’aniran implementant, en aquesta recuperació gradual de l’activitat presencial serán la instal·lació de mampares i senyalització per a mantenir la distància de seguretat en punts d’atenció al públic; col·locació de gel hidroalcohòlic en diferents punts del campus; o la dotació de material de protecció individual, com màscares.

Per a les persones que s’incorporen al treball presencial, els responsables de les unitats/serveis hauran d’establir torns que garantisquen el servei amb estricta observació de les mesures que minimitzen el risc de contagi i mantindre actiu i actualitzat el protocol de notificació i reacció davant casos. D’igual manera, es retardarà el màxim possible, seguint sempre les recomanacions sanitàries, la incorporació al treball presencial de les persones que estiguen incloses en els col·lectius de persones d’especial vulnerabilitat, amb necessitats especials de conciliació de vida laboral i familiar i en situació de convivència amb persones especialment vulnerables.

L’UJI ha enviat un correu a la comunitat universitària per informar sobre la planificació i, en el cas de l’estudiantat, els recorda que continua oberta la sol·licitud de prèstec d’ordinadors i de targetes 4G per a la connexió a Internet per l’alumnat en situacions de vulnerabilitat i amb dificultad per a acceder a una connexió. També està disponible el certificat d’estar matriculat/da a l’UJI per justificar els desplaçaments dins de la mateixa provincia entre les localitats on cursen els seus estudis o en les quals resideixen durant el curs universitari, després de la confirmació de la Subdelegació que des del dia 18 de maig tota la província de Castelló entra en fase 1 i estan autoritzats els desplaçaments per estudis que tinguen per objecte la recollida de material docent, estris personals, finalització de contractes de lloguer o altres activitats de naturaleza semblant. La documentació está disponible des de la pàgina del coronavirus: https://www.uji.es/coronavirus/

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions