UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Servei de Gestió de la Docència i Estudiants

Servei de Gestió de la Docència i Estudiants

26/06/2020 | SGDE

El Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE) és la unitat que centralitza, coordina i gestiona els assumptes,  procediments i tràmits administratius de l’alumnat matriculat en estudis oficials en la Universitat Jaume I

L’àmbit d’actuació del SGDE són els estudis oficials de primer i segon cicle, grau, màster i doctorat.

Els processos als quals dona suport el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants són els següents:


Contacte

Servei de Gestió de la Docència i Estudiants

Edifici de Rectorat i Serveis Centrals. Campus del Riu Sec. 12071 Castelló de la Plana
Tel. +34 964 72 80 80

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants