UJI
  • UJI
  • Informació sobre el coronavirus

Informació sobre el coronavirus

Última modificació: 18/11/2020 | Font: SCP

Decàleg COVID Estudiantat Decàleg COVID PDI-PAS

Preguntes més freqüents

Què faig si presente símptomes de COVID-19 mentre estic a casa?

Si els símptomes els tens mentre estàs a casa, has d’aïllar-te en el teu domicili i no accedir a l’UJI en cap circumstància. Contacta amb el teu centre de salut o amb la Conselleria de Sanitat a través del telèfon 900 300 555 o de la web http://coronavirus.san.gva.es/

Tot seguit, contacta amb l’UJI, comunicant la teua situació al correu coronavirus@uji.es, indicant la titulació en la qual et trobes matriculat i qualsevol activitat acadèmica o de contacte durant les 48 hores anteriors a l’aparició dels símptomes.

Què faig si presente símptomes de COVID-19 mentre sóc al campus, fora de l’aula?

Si no pots comunicar-ho al teu professor o professora, has de desplaçar-te al teu domicili extremant les mesures de seguretat, utilitzant en tot moment mascareta, mantenint les mesures de distància social i evitant el contacte manual amb objectes, portes, etc. I una vegada a casa, has d’actuar com es descriu en el primer cas.

Què faig si presente símptomes de COVID-19 mentre sóc al campus, dins de l’aula?

Si tens símptomes compatibles amb la infecció per coronavirus mentre estàs en una aula, has de comunicar-ho al professorat responsable de l’activitat docent, extremant les precaucions mentre dure el desplaçament, utilitzant en tot moment mascareta, les mesures de distància social i evitant el contacte manual amb objectes, portes, etc. A partir d’ací, actua com es descriu en el cas anterior.

El professorat recollirà les teues dades personals, així com d’aquells alumnes que es troben a una distància inferior a 1,5 metres, comunicarà la situació a la persona coordinadora COVID del centre i contactarà amb el correu electrònic coronavirus@uji.es

Què ocorre amb les meues classes si no puc acudir per estar en aïllament per COVID-19?

La persona que passe a una situació d’aïllament rebrà suport docent, sempre atesa la idiosincràsia i especificitats de cada assignatura. El centre s’encarregarà de vetlar perquè la persona afectada que haja de realitzar l’aïllament i els contactes estrets que hagen de complir la quarantena reben suport docent en les diferents assignatures en les quals estiguen matriculats.

En cas que la persona confirmada de COVID-19 estiga realitzant pràctiques acadèmiques externes, el centre o la universitat hauran d’informar l’empresa, administració, institució, organisme o entitat en la qual ha desenvolupat o desenvolupa l’activitat de les pràctiques.

Què faig si un company o companya és diagnosticat i crec que en sóc contacte estret?

En tots els casos d'estudiants diagnosticats, la Universitat Jaume I fa un seguiment de tots els contactes estrets que ens comuniquen. Només si creus que has mantingut un contacte estret amb un cas diagnosticat (més de 15 minuts durant les 48 últimes hores dels símptomes) i no es posen en contacte amb tu, cal que avises de la teua situació a coronavirus@uji.es

Què faig si durant el curs no visc al meu domicili habitual?

És molt important tindre actualitzada la targeta sanitària individual SIP (Sistema d'Informació Poblacional) per a agilitar tot el procés de proves diagnòstiques i seguiment. Per això, si tens el teu domicili habitual fora de la Comunitat Valenciana o en un altre municipi diferent al que resideixes durant el curs, has de tramitar o actualitzar la teua targeta SIP de la Generalitat Valenciana Per a això, has de dirigir-te al centre de salut més pròxim al teu domicili actual. A l'enllaç següent Targeta sanitària individual trobaràs més informació.

Què faig si presente símptomes de COVID-19 mentre estic a casa?

Si els símptomes els tens mentre estàs a casa, has d’aïllar-te en el teu domicili i no accedir a l’UJI en cap circumstància. Contacta amb el teu centre de salut o amb la Conselleria de Sanitat a través del telèfon 900 300 555 o de la web http://coronavirus.san.gva.es/

Tot seguit, contacta amb l’UJI i comunica la teua situació al correu vigilasalut@uji.es, indicant qualsevol activitat laboral o de contacte durant les 48 hores anteriors a l’aparició dels símptomes.

Què faig si presente símptomes de COVID-19 mentre sóc al campus, fora del lloc de treball?

Si no pots comunicar-ho al teu responsable de departament o servei, has de desplaçar-te al teu domicili extremant les mesures de seguretat, utilitzant en tot moment mascareta, mantenint les mesures de distància social i evitant el contacte manual amb objectes, portes, etc. I una vegada a casa, has d’actuar com es descriu en el primer cas.

Què faig si presente símptomes de COVID-19 mentre sóc al campus, al meu lloc de treball?

Si tens símptomes compatibles amb la infecció per coronavirus mentre estàs en el teu lloc de treball, has de comunicar-ho al teu responsable de departament o servei, extremant les precaucions mentre dure el desplaçament, utilitzant en tot moment mascareta, mantenint les mesures de distància social i evitant el contacte manual amb objectes, portes, etc. A partir d’ací, actua com es descriu en el cas anterior.

Què faig si un alumne o alumna és diagnosticat i crec que en sóc contacte estret?

En tots els casos d'estudiants diagnosticats, la Universitat Jaume I fa un seguiment de tots els contactes estrets que ens comuniquen. Només si creus que has mantingut un contacte estret amb un cas diagnosticat (més de 15 minuts durant les 48 últimes hores dels símptomes) i no es posen en contacte amb tu, cal que avises de la teua situació a vigilasalut@uji.es.

Què faig si un company o companya és diagnosticat i crec que en sóc contacte estret?

En tots els casos de treballadors o treballadores diagnosticats, la Universitat Jaume I fa un seguiment de tots els contactes estrets que ens comuniquen. Només si creus que has mantingut un contacte estret amb un cas diagnosticat (més de 15 minuts durant les 48 últimes hores dels símptomes) i no es posen en contacte amb tu, cal que avises de la teua situació a vigilasalut@uji.es.

Què faig si he estat en contacte amb una persona que està confinada per ser contacte estret d'un positiu?

Les persones que han tingut contacte amb una altra persona que al seu torn ha sigut contacte estret d’un positiu no requereixen actuacions especials, només han d’extremar les mesures de precaució.

Si la persona confinada resulta finalment positiva, podries passar a la categoria de contacte estret. En aquest cas, queda't aïllat en el teu domicili i no accedisques a l'UJI. Contacta amb el teu centre de salut o amb la Conselleria de Sanitat (900 300 555). En el cas que no s'hagen posat en contacte amb tu perquè valoren la teua situació, comunica-la al correu vigilasalut@uji.es, indicant el teu departament o unitat.

Què faig si sóc contacte estret d’una persona diagnosticada externa a l’UJI?

Si has mantingut un contacte estret amb un cas diagnosticat (més de 15 minuts durant les 48 darreres hores dels símptomes) i els rastrejadors no s’han posat en contacte amb tu per a donar-te instruccions, cal que telefones al 900 300 555 i comuniques la teua situació. En el cas que t’ordenen aïllament domiciliari, cal que avises de la teua situació a vigilasalut@uji.es

Què faig si el meu fill o filla ha d’estar en aïllament domiciliari?

Si el teu fill o filla no està diagnosticat, però no pot acudir al col·legi perquè està en aïllament, d’acord amb els criteris de conciliació de la Universitat cal que envies una declaració responsable de la teua situació al Servei de Recursos Humans, sense perjudici de qualsevol altra documentació addicional que puga demanar-te la Universitat. També hauràs d’informar la persona responsable del teu Departament o Servei, qui establirà els mecanismes de teletreball si és possible.

La Universitat Jaume I està mantenint un contacte permanent amb les autoritats sanitàries i amb el Govern de la Generalitat per tal de garantir la salut de la nostra comunitat universitària i el millor funcionament possible de la institució. 

Les actuacions a dur a terme a la Universitat Jaume I es recullen en el Protocol de resposta davant infeccions i epidèmies i s'ha constituït un comitè de crisi per a donar resposta a totes les possibles incidències.

Davant qualsevol canvi de nivell, s'actualitzarà aquesta informació i es comunicarà a la comunitat universitària per correu electrònic i pels perfils oficials de xarxes socials.

Us recomanem que llegiu el document i que, si teniu qualsevol dubte, el formuleu a través del correu creat a l'efecte: coronavirus@uji.es. Us suggerim que, abans de realitzar qualsevol consulta nova, llegiu primer les preguntes freqüents.

Si voleu més informació sobre aquesta crisi sanitària, us recomanem que consulteu aquests enllaços d'interés.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions