26/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 56 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que el Consell de Direcció assisteix, per al millor compliment de les seues funcions, el Rectorat, que el presideix. D’aquest Consell formen part tots els vicerectorats, la Secretaria General, que n’ocuparà la Secretaria, i la Gerència. Els membres del Consell de Direcció estan obligats a guardar secret sobre les deliberacions de l’òrgan. El Rectorat pot invitar a les reunions del Consell de Direcció a qui desitge per a un millor tractament dels temes sotmesos a anàlisi.

Informació proporcionada per: Secretaria General