Competències del Consell de Direcció

26/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 56 dels Estatuts de la Universitat Jaume I atribueix al Consell de Direcció labors d'assistència i assessorament al Rectorat per al millor compliment de les seues funcions.

Informació proporcionada per: Secretaria General