UJI

Subvencions i ajudes

Última modificació: 03/10/2018 | Font: SG
-A l'enllaç següent es pot consultar la relació de subvencions i ajudes concedides per la Universitat Jaume I durant l'exercici corresponent. Aquesta relació inclou, com preveu la normativa vigent, l'objecte o finalitat de les subvencions i ajudes, l'import i la persona o entitat beneficiària.
 

 

 

 

Informació proporcionada per: Secretaria General