Alta d'una nova revista al portal e-Revistes

16/04/2024 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El procediment per a incloure una nova revista al portal e-Revistes es pot consultar al Reglament de revistes científiques de la Universitat Jaume I de Castelló.

Acceptada la seua inclusió al portal, la revista ha d’atendre els termes d'ús indicats més avall, per tal d'aconseguir un bon funcionament de la plataforma.

Per tal de publicar els diferents números de la revista serà necessari omplir per a cadascun d'ells una proposta de publicació.

Termes d'ús per a publicar una revista científica al portal e-Revistes

  • La revista ha de complir el Reglament de revistes científiques de la Universitat Jaume I de Castelló.
  • La revista donarà d’alta un correu electrònic institucional del tipus "nomrevista@uji.es", que serà el correu de contacte de la revista amb Publicacions de l'UJI i viceversa.
  • El disseny web que s’aplicarà a l’Open Journal System (OJS) serà l'"UJI Institucional", que permetrà personalitzar les capçaleres amb la imatge de la revista.
  • A l'editora o l'editor responsable de la revista se li facilitarà un nom d'usuària o d'usuari i una clau per poder operar en qualitat de gestora o gestor. Aquest rol atorga privilegis per gestionar el conjunt de la revista i per assignar als altres membres registrats el rol corresponent.
  • Les autores i els autors hauran de registrar-se a l'OJS per poder enviar un article i entrar en el procés de producció definit per la revista.
  • L'equip editorial de la revista administrarà l’OJS, definirà el flux de treball dels articles i atendrà i resoldrà els dubtes dels usuaris de la revista.
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions