Presentació

25/01/2018 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca.

La gestió de la nostra editorial, Publicacions de la Universitat Jaume I, per part del Servei de Comunicació i Publicacions ens ha permès avançar en el desenvolupament dels nous suports editorials, com ara la producció videogràfica, o l’edició electrónica a través de la xarxa, a més d’aprofitar sinèrgies per a la consecució d'aquest objectiu últim de la difusió del coneixement. Paral·lelament, la constitució d'un Consell Assessor de Publicacions i l'establiment d'un sistema d'avaluació externa dels originals ha afavorit un rigor científic major dels títols que publiquem, garantia bàsica de la qualitat. Tot açò ens ha situat dins del sector com una editorial àgil i capaç d'oferir continguts de valor no coberts, en ocasions, pel sector privat.

Publicacions de la Universitat Jaume I, l'editorial universitària de Castelló, es gestiona des del Servei de Comunicació i Publicacions i depèn orgànicament del Rectorat. A més a més, l'editorial rep el suport del Consell Assessor de Publicacions sota la direcció del vicerector de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals que té delegada pel rector la funció de coordinar la política de publicacions de la Universitat Jaume I.

Publicacions de la Universitat Jaume I és membre actiu de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, de CEDRO, de l'Associació d'Editors del País Valencià, de la Federación de Gremios de Editores de España i de la Xarxa Vives d’Universitats, i desenvolupa una important tasca de coedició amb diverses institucions i entitats d’àmbit nacional i internacional.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions