UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SCP
  • El grup de treball de les editorials universitàries valencianes es reuneix amb la presidència de l'UNE

El grup de treball de les editorials universitàries valencianes es reuneix amb la presidència de l'UNE

Última modificació: 08/07/2015 | Font: SCP

Grupo de trabajo, al patio del edificio de la Nave de la Universitat de València: De izquierda a derecha, bajo: Josep Horca dell, Carme Pinyana, Maite Simon, Ana Isabel González y Lluís Miró. Arriba: José Luis Canet, Antonio Arinyo, Remedios Pérez y Vicent Navarro.

El passat 19 de juny va tindre lloc una reunió de treball entre el president de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, UNE, Lluís Pastor i la vicepresidenta Ana Isabel González, i el grup de treball de les editorials universitàries valencianes, composat pels respectius editors de la Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant i Universitat Jaume I.

Els temes que van motivar aquesta reunió sectorial van ser principalment la revisió dels criteris per a la instauració d'un segell de qualitat per a les col·leccions, de cara a la seua avaluació per organs com l'ANECA, la implicació de l'UNE amb CEDRO, les plataformes per a la distribució, venda i intercanvi de publicacions electròniques...

La reunió, presidida pel vicerector de la Universitat de València Antonio Arinyo, es va desenvolupar en un clima cordial i de col·laboració absoluta.

Fotografia: Grup de treball, al pati de l'edifici de la Nau de la Universitat de València: D'esquerra a dreta, baix: Josep Forcadell, Carme Pinyana, Maite Simon, Ana Isabel González i Lluís Pastor. Dalt: José Luis Canet, Antonio Arinyo, Remedios Pérez i Vicent Navarro.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions