El grup de treball de les editorials universitàries valencianes es reuneix amb la presidència de l'UNE

08/07/2015 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Grupo de trabajo, al patio del edificio de la Nave de la Universitat de València: De izquierda a derecha, bajo: Josep Horca dell, Carme Pinyana, Maite Simon, Ana Isabel González y Lluís Miró. Arriba: José Luis Canet, Antonio Arinyo, Remedios Pérez y Vicent Navarro.

El passat 19 de juny va tindre lloc una reunió de treball entre el president de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, UNE, Lluís Pastor i la vicepresidenta Ana Isabel González, i el grup de treball de les editorials universitàries valencianes, composat pels respectius editors de la Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant i Universitat Jaume I.

Els temes que van motivar aquesta reunió sectorial van ser principalment la revisió dels criteris per a la instauració d'un segell de qualitat per a les col·leccions, de cara a la seua avaluació per organs com l'ANECA, la implicació de l'UNE amb CEDRO, les plataformes per a la distribució, venda i intercanvi de publicacions electròniques...

La reunió, presidida pel vicerector de la Universitat de València Antonio Arinyo, es va desenvolupar en un clima cordial i de col·laboració absoluta.

Fotografia: Grup de treball, al pati de l'edifici de la Nau de la Universitat de València: D'esquerra a dreta, baix: Josep Forcadell, Carme Pinyana, Maite Simon, Ana Isabel González i Lluís Pastor. Dalt: José Luis Canet, Antonio Arinyo, Remedios Pérez i Vicent Navarro.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions