UJI

Informació per a entitats

Última modificació: 22/03/2021 | Font: OIPEP

Quines entitats poden participar en el programa? 

Per a poder participar com a entitats cooperadores acollint estudiantat en pràctiques, en el marc d'aquest programa, les empreses, fundacions i institucions han de complir els següents requisits:

  • Tindre la seua ubicació en el món rural.
  • Tindre menys de 250 treballadors o treballadores.
  • Queda exclòs el sector públic.
  • Signen amb la universitat un conveni de cooperació educativa en matèria de pràctiques externes.

Municipis de la província de Castelló que poden participar en aquest programa de pràctiques externes.

La relació dels municipis de l'interior de la província de Castelló de menys de 3000 habitants es pot consultar ací

Quins estudiants o estudiantes podeu acollir mitjançant aquest programa? 

  • Estudiants o estudiantes de grau o màster oficial, matriculats a la Universitat Jaume I, que hagen superat en el cas de grau com a mínim 120 crèdits, sense vincles previs amb el municipi en el qual s'assigne la pràctica (no estar empadronats en el municipi) i que desitgen adquirir una experiència preprofessional i vital intensa en empreses innovadores i en xicotets pobles amb gran qualitat de vida. 
  • Com a mínim han de disposar d'un domini mitjà de l'espanyol o del valencià per a afavorir la seua socialització a l'entorn del poble. 
  • Han de residir al poble durant tot el període de la pràctica o al municipi més proper si no és possible trobar allotjament.  

Quin tipus de pràctiques es poden realitzar? 

Curriculars i extracurriculars, en modalitat presencial.

En quin període es poden realitzar? 

Entre l'1 de setembre i el 15 de desembre (inclòs) de 2020. La duració mínima de les pràctiques serà de 1 mes (140 hores) i màxima de 2 mesos (280 hores).

Tindran una dedicació a temps complet, a raó de 35 hores/setmana. 

Quines ajudes rep l'estudiantat? 

Les ajudes mensuals a l'estudiantat comprenen: allotjament (fins a 400€ bruts/mes), ajuda a l'estudi (300€ bruts/mes) i les despeses d'alta de Seguretat Social. Les despeses d'allotjament s'hauran de justificar presentant les corresponents factures.

Estes ajudes són cofinançades per la Diputació de Castelló i per la Universitat Jaume I. L'empresa només haurà d'aportar la quota a la Seguretat Social que li corresponga (només en cas de pràctiques extracurriculars, ja que en les curriculars la Seguretat Social està bonificada al 100%) i podrà decidir ampliar l'ajuda a l'estudi (voluntàriament).

En cap cas la pràctica suposa una relació laboral i les possibles contingències estan cobertes amb l'assegurança escolar o per una assegurança contractada a l'efecte per l'UJI.  

Quin termini tinc per a presentar les meues ofertes?

El termini finalitza el pròxim 1 de juny de 2020.

L'OIPEP i la Diputació de Castelló prioritzaran les ofertes d'acord a aquestos criteris.

Coordinació del programa per part de l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques de la Universitat Jaume I de Castelló.

Cofinançament per part de la Diputació de Castelló.

Com col·laborar amb el programa IRTA any 2021