Alta en Seguretat Social de l'estudiantat en pràctiques

16/01/2024 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La normativa espanyola estableix l’obligatorietat de donar d’alta en la Seguretat Social a tot l’estudiantat que realitze pràctiques acadèmiques externes en Espanya. Aquesta mesura entra en vigor el dia 1 de gener de 2024, pel que serà aplicable a tot l'estudiantat que estiga fent pràctiques en eixa data. Més informació ací.

L'acció protectora serà la corresponent al règim de Seguretat Social aplicable, amb l'exclusió de la protecció per desocupació, de la cobertura del Fons de Garantia Salarial i per Formació Professional. En el supòsit de les pràctiques no remunerades s'exclourà també la protecció per la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

En el cas de les pràctiques remunerades, serà l’entitat cooperadora la responsable de donar d’alta a l’estudiantat.

Els coordinadors i coordinadores de pràctiques no us podran assignar cap oferta de pràctiques si prèviament la Universitat no disposa del vostre Número de la Seguretat Social (NUSS), pel que us recomanem que consulteu ja el NUSS o el sol·liciteu si no en teniu encara. A partir d’això, des de la Universitat demanarem directament aquesta dada a la Tresoreria General de la Seguretat Social en el vostre nom, en compliment de l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com obtenir i/o consultar el NUSS?

IMPORTANT! Heu de sol·licitar el NUSS directament vosaltres, no a través de tercers (apoderats, autoritzats, gestories, etc.): l'única manera de que el NUSS no siga provisional i desaparega als 3 dies d'emetre's és obtenir-lo directament l'estudiant. Recomanem obtindre el NUSS sempre a partir d'un DNI o NIE i no fer ús d'un número de passaport perquè segons informa la TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social) porta problemes afegits. 

► Vore exemple de Resolució d'Assignació de Número de la Seguretat Social 

Una vegada tingues la resolució amb el NUSS, l'has d'aportar a la Universitat a través d'aquesta aplicació.

Pots comprovar si la universitat ja disposa del teu NUSS en l'aplicació d'IGLU Dades personals

Tinc problemes per a obtenir el NUSS, què he de fer?

Escriu per a la teua consulta a cotizacion@uji.es

Més informació