Més informació

22/10/2021 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Observatori de les Ocupacions (Servei Públic d'Ocupació Estatal).

Enquesta d'inserció laboral de titulats universitaris. Darrera edició: 2019 (Institut Nacional d'Estadística).

QEDU, què estudiar i on en la universitat (Ministeri d'Educació). Taxa d'afiliació a la Seguretat Social dels titulats i titulades universitaris en estudis de primer i segon cicle. Cursos de 2009/10 a 2013/14.

Informe "Inserción laboral de los egresados universitarios. La perspectiva de la afiliación a la Seguridad Social. Primer Informe" del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i la Conferencia de Consejos Sociales.