Informes d'avaluació de Pràctiques Externes

19/01/2022 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

NOTA: Els informes per titulació només són accesibles si la mostra recollida és igual o superior al 20% de la població enquestada.

 • Informe d'avaluació de les Pràctiques Externes de grau (estudiantat)
  En aquest enllaç trobareu els resultats de l'enquesta efectuada a l'estudiantat que ha realitzat pràctiques externes l'últim curs. En el mateix desplegable podreu seleccionar els informes per titulació, per centre o per al conjunt de l'UJI i els cursos disponibles.
   
 • Informe d'avaluació de les Pràctiques Externes de grau (supervisors)
  En aquest enllaç trobareu els resultats de l'enquesta efectuada als supervisors i supervisores de les entitats cooperadores que han acollit estudiantat en pràctiques l'últim curs. En el mateix desplegable podreu seleccionar els informes per titulació, per centre o per al conjunt de l'UJI i els cursos disponibles.
   
 • Informe d'avaluació de les Pràctiques Externes de grau (tutors)
  En aquest enllaç trobareu els resultats de l'enquesta efectuada al professorat tutor que ha tutoritzat estudiantat en pràctiques l'últim curs. En el mateix desplegable podreu seleccionar els informes per titulació, per centre o per al conjunt de l'UJI i els cursos disponibles.
   
 • Informe d'avaluació de les Pràctiques Externes de màster (estudiantat)
  En aquest enllaç trobareu els resultats de l'enquesta efectuada a l'estudiantat que ha realitzat pràctiques externes l'últim curs. En el mateix desplegable podreu seleccionar els informes per titulació, per centre o per al conjunt de l'UJI i els cursos disponibles.
   
 • Informe d'avaluació de les Pràctiques Externes de màster (supervisors)
  En aquest enllaç trobareu els resultats de l'enquesta efectuada als supervisors i supervisores de les entitats cooperadores que han acollit estudiantat en pràctiques l'últim curs. En el mateix desplegable podreu seleccionar els informes per titulació, per centre o per al conjunt de l'UJI i els cursos disponibles.
   
 • Informe d'avaluació de les Pràctiques Externes de màster (tutors)
  En aquest enllaç trobareu els resultats de l'enquesta efectuada al professorat tutor que ha tutoritzat estudiantat en pràctiques l'últim curs. En el mateix desplegable podreu seleccionar els informes per titulació, per centre o per al conjunt de l'UJI i els cursos disponibles.
   

Programa Vox-UJI Ràdio 12-01-22 sobre informes d'avaluació de pràctiques