UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Les trobades de política universitària de Benicàssim

Les trobades de política universitària de Benicàssim

10/04/2019 | Càtedra INCREA

La web de les Trobades de Benicàssim sobre Política Universitària pretén ser un espai virtual que facilite el debat i l'intercanvi d'idees sobre les polítiques universitàries i la gestió de les institucions d'educació superior. Amb açò, des de la  Universitat Jaume I es pretén contribuir a la definició del nou paper que han de jugar les universitats europees en el nou context econòmic i social. Amb aquesta iniciativa, la  Universitat Jaume I complementa i consolida el seu compromís actiu amb la gestió universitària desenvolupat principalment a partir de les trobades de política universitària de Benicàssim.

Curs 2019: El talent que caldrà a les universitats. Retenir-lo, atraure’l i recuperar-lo
3, 4 i 5 de juliol de 2019. Thalasso Hotel Termas Marinas El Palasiet. Benicàssim (Castelló)
Les trobades de política universitària de Benicàssim

Benicàssim 3, 4 i 5 de juliol de 2019. Thalasso Hotel Termas Marinas El Palasiet.

AVATAR  curs2019 index

Informació dels cursos anteriors

AVATAR TROBADES ANTERIORS trobadesanteriors index

Llibres i reflexions sobre la política universitària