UJI

Drets d'autor i llicències

Última modificació: 20/12/2018 | Font: Biblioteca

 

La propietat intel·lectual, també coneguda com drets d’autor, és el conjunt de drets que corresponen als autors i altres titulars respecte a les seues creacions intel·lectuals, sense necessitat de registrar-les o posar-li un copyright ©. S’aplica també a les obres d’accés gratuït que podem trobar a internet. 

Els drets d’autor estan establerts en la Llei de Propietat Intel.lectual , modificada pel Reial Decret-Llei 2/2018, de 13 d’abril.

El concepte de “propietat Intel·lectual” inclou també les qüestions relatives a la propietat industrial, encara que aquesta està protegida per altres lleis i normativa.

 

Reutilització de continguts

Quan reutilitzem continguts d’altres (textos, imatges, webs, tant els impresos com en internet), cal respectar el drets d’autor i les condicions de reutilització establertes. Sempre s’ha de citar correctament l’autoria i la procedència:

Docència i propietat intel.lectual. Quins materials puc utilitzar legalment en la docència universitària?(CENT-UJI)

Quina diferència hi ha entre les Llicències Creative commons i l’opció “tots els drets reservats”?

. Amb una Llicència Creative Commons, els usuaris coneixen prèviament els usos que poden fer amb el contingut consultat, sense haver de demanar autorització.

. Amb “Tots els drets reservats”, per a usos diferents als establerts en la normativa de Propietat Intel.lectual, cal demanar autorització prèviament a qui tinga els drets d’explotació (autor o editorial).

 

Per als autors: Conservar els drets d’autor?

L’autor/a, quan publica una obra a través d’una editorial, pot cedir tots o part dels drets d’explotació, de forma exclusiva o no exclusiva, depenent de la política de cada editorial. Per conèixer la política editorial respecte a l’accés obert, pots consultar el cercador de polítiques d’autoarxiu Sherpa/Romeo (per a revistes internacionals), Dulcinea (per a revistes nacionals), o la pròpia web de cada revista.

No obstant, l’autor pot conservar els seus drets d’explotació signant una addenda al contracte de publicació: SPARC Addenda ; Science Commons Addenda 

 

                     

                          Infografia REBIUN: Conserva tus derechos de autor frente a las editoriales

 

Llicències Creative Commons

Són llicències públiques gratuïtes en les que l’autor estableix les condicions de reutilització de la seva obra en accés obert. La seua finalitat és garantir l’ús adequat de la publicació per part d’altres persones, respectant els drets d’autor.

Què són i què signifiquen les diferents llicències Creative Commons? (CENT-UJI)

Per a publicar una obra pròpia amb una llicència Creative Commons, sols és necessari triar una de les Llicències Creative Commons  i afegir el símbol corresponent en l’obra. Consulta la infografia de REBIUN amb les pautes per a l’utilització de Creative Commons.

 

Llicències Creative Commons a l’UJI

Per als continguts del Repositori UJI, recomanem les següents Llicències Creative Commons segons el tipus de material, però sempre és l’autor qui decideix la llicència que prefereix utilitzar:

 

   Materials i recursos docents: Reconeixement-Compartir Igual CC BY-SA     

      

   Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster: Reconeixement-Compartir Igual CC BY-SA

 

   Tesis doctorals: Reconeixement-Compartir Igual CC BY-SA

  

  Tesis doctorals: Reconeixement-No Comercial- Compartir Igual CC BY-NC-SA

  

  Documents i publicacions institucionals: Reconeixement CC BY

  

  Materials digitalitzats que  han passat ja a domini públic

 

Per a saber més, us presentem una selecció de tutorials i altres materials sobre els vostres drets com a autor/a:

 

Per als usuaris d’informació: Com reutilitzar els continguts?

Com a usuaris d’informació, podem reutilitzar fragments i obres d’altres autors de forma ètica i honesta, respectant sempre els drets d’autor.

Docència i propietat intel.lectual. Quins materials puc utilitzar legalment en la docència universitària? (CENT-UJI)

Guía para estudiantes: pautas para la creación y publicación de material audiovisual en las universidades 2017 (REBIUN)

Com evitar el plagi? (enllaç a la nova web)

 

Per a resoldre dubtes generals sobre aquest tema, pots contactar amb dretsautor@uji.es