Drets d'autor i llicències

15/09/2021 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

 

La propietat intel·lectual, també coneguda com drets d’autor, és el conjunt de drets que corresponen als autors i altres titulars respecte a les seues creacions intel·lectuals, sense necessitat de registrar-les o posar-li un copyright ©. S’aplica també a les obres d’accés gratuït que podem trobar a internet. 

Els drets d’autor estan establerts en la Llei de Propietat Intel.lectual, modificada pel Reial Decret-Llei 2/2018, de 13 d’abril.

El concepte de “propietat Intel·lectual” inclou també les qüestions relatives a la propietat industrial, encara que aquesta està protegida per altres lleis i normativa.

 

Reutilització de continguts

Quan reutilitzem continguts d’altres (textos, imatges, webs, tant els impresos com en internet), cal respectar el drets d’autor i les condicions de reutilització establertes. Sempre s’ha de citar correctament l’autoria i la procedència:

Docència i propietat intel.lectual. Quins materials puc utilitzar legalment en la docència universitària?(CENT-UJI)

Quina diferència hi ha entre les Llicències Creative commons i l’opció “tots els drets reservats”?

. Amb una Llicència Creative Commons, els usuaris coneixen prèviament els usos que poden fer amb el contingut consultat, sense haver de demanar autorització.

. Amb “Tots els drets reservats”, per a usos diferents als establerts en la normativa de Propietat Intel.lectual, cal demanar autorització prèviament a qui tinga els drets d’explotació (autor o editorial).

 

Per als autors: Conservar els drets d’autor?

L’autor/a, quan publica una obra a través d’una editorial, pot cedir tots o part dels drets d’explotació, de forma exclusiva o no exclusiva, depenent de la política de cada editorial. Per conèixer la política editorial respecte a l’accés obert, pots consultar el cercador de polítiques d’autoarxiu Sherpa/Romeo (per a revistes internacionals), Dulcinea (per a revistes nacionals), o la pròpia web de cada revista.

No obstant, l’autor pot conservar els seus drets d’explotació signant una addenda al contracte de publicació: SPARC Addenda ; Science Commons Addenda 

 

                     

                          Infografia REBIUN: Conserva tus derechos de autor frente a las editoriales

 

Llicències Creative Commons

Són llicències públiques gratuïtes en les que l’autor estableix les condicions de reutilització de la seva obra en accés obert. La seua finalitat és garantir l’ús adequat de la publicació per part d’altres persones, respectant els drets d’autor.

Què són i què signifiquen les diferents llicències Creative Commons? (CENT-UJI)

Per a publicar una obra pròpia amb una llicència Creative Commons, sols és necessari triar una de les Llicències Creative Commons  i afegir el símbol corresponent en l’obra. Consulta la infografia de REBIUN amb les pautes per a l’utilització de Creative Commons.

 

Llicències Creative Commons a l’UJI

Per als continguts del Repositori UJI, recomanem les següents Llicències Creative Commons segons el tipus de material, però sempre és l’autor qui decideix la llicència que prefereix utilitzar:

 

   Materials i recursos educatius: Reconeixement-No Comercial-Compartir Igual CC BY-NC-SA     

      

   Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster: Reconeixement-Compartir Igual CC BY-SA

 

   Tesis doctorals: Reconeixement-Compartir Igual CC BY-SA

  

  Tesis doctorals: Reconeixement-No Comercial- Compartir Igual CC BY-NC-SA

  

  Documents i publicacions institucionals: Reconeixement CC BY

  

  Materials digitalitzats que  han passat ja a domini públic

 

Per a saber més, us presentem una selecció de tutorials i altres materials sobre els vostres drets com a autor/a:

 

Per als usuaris d’informació: Com reutilitzar els continguts?

Com a usuaris d’informació, podem reutilitzar fragments i obres d’altres autors de forma ètica i honesta, respectant sempre els drets d’autor.

Docència i propietat intel.lectual. Quins materials puc utilitzar legalment en la docència universitària? (CENT-UJI)

Guía para estudiantes: pautas para la creación y publicación de material audiovisual en las universidades 2017 (REBIUN)

Com evitar el plagi? (enllaç a la nova web)

 

Preguntes més freqüents sobre drets d’autoria a l’aula virtual de la Universitat Jaume I

Els textos han sigut elaborats a manera d’orientació, no poden ser considerats, en cap cas, com a normes jurídiques.

►Puc pujar arxius d’Internet?

Tot el material que està disponible en Internet, encara que siga de lliure accés, està subjecte a drets. Alguns d’aquests materials estan subjectes a una llicència que en permet la utilització i uns altres tenen tots els drets reservats. Per tant, es recomana pujar l’enllaç (URL), si no esteu segur o segura, abans que l’arxiu a l’Aula Virtual i l’alumnat només ha de punxar-hi per a veure’l. Els enllaços es poden posar sempre, tenint en compte que han de provindre d’un lloc segur.

►Puc pujar un article de revista?

La Llei de Propietat Intel·lectual i el conveni subscrit amb CEDRE-VEGAP ens permet pujar un article de revista sense necessitat de demanar autorització a la propietat dels drets, per la qual cosa no hi ha problema en el fet de pujar aquest arxiu. S’ha de seleccionar l’opció: “És un fragment o conté fragments d’una obra (imatges soltes, un capítol, un article) per a la qual no tinc autorització o llicència”. Podeu trobar més informació en el Mòdul de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual per a l’Aula Virtual”

►Puc pujar un capítol de llibre?

La Llei de Propietat Intel·lectual i el conveni subscrit amb CEDRE-VEGAP ens permet pujar un capítol de llibre sense necessitat de demanar autorització a la propietat dels drets, per la qual cosa no hi ha problema en el fet que es puge aquest arxiu. S’ha de seleccionar l’opció: “És un fragment o conté fragments d’una obra (imatges soltes, un capítol, un article) per a la qual no tinc autorització o llicència”. Podeu trobar més informació en el Mòdul de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual per a l’Aula Virtual”

►Els drets d’autoria són els mateixos en la docència en línia?

Sí. L’Aula Virtual de l’UJI, juntament amb les aplicacions de Google, o G Suite for Education, permet donar suport en línia a la seua docència presencial, així com, si escau, desenvolupar la docència totalment en línia. Podeu consultar la “Guia d’iniciació a la docència en línia”.

►Puc pujar fragments d’un llibre?

La Llei de Propietat Intel·lectual i el conveni subscrit amb CEDRE-VEGAP ens permet pujar fragments l’extensió dels quals no supere el 10% del total de l’obra sense necessitat de demanar autorització a la propietat dels drets, per la qual cosa no hi ha problema en el fet que es puge aquest arxiu. S’ha de seleccionar l’opció: “És un fragment o conté fragments d’una obra (imatges soltes, un capítol, un article) per a la qual no tinc autorització o llicència”. Podeu trobar més informació en el “Mòdul de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual per a l’Aula Virtual”

►Puc utilitzar imatges soltes en les meues presentacions?

La Llei de Propietat Intel·lectual i el conveni subscrit amb CEDRE-VEGAP ens permet utilitzar imatges soltes (sempre que se cite la font) sense necessitat de demanar autorització a la propietat dels drets, per la qual cosa no hi ha problema en el fet que es puge aquest arxiu. Per a poder pujar l’arxiu a l’Aula Virtual, davall de cadascuna d’aquestes, s’ha de posar la url o la font. En cas contrari no es pot pujar l’arxiu. Una vegada fet això s’ha de seleccionar l’opció: “És un fragment o conté fragments d’una obra (imatges soltes, un capítol, un article) per a la qual no tinc autorització o llicència”. Podeu trobar més informació en el “Mòdul de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual per a l’Aula Virtual”

►Puc pujar una llei?

Sí que es pot pujar a l’Aula Virtual. Les lleis, que no són objecte de propietat intel·lectual, es poden pujar sempre que siguen de BOE, DOGV, etc. Si la llei està treta d’una base de dades, com per exemple Aranzadi, no es podrà pujar sense autorització. S’ha de seleccionar l’opció: “Conté informació administrativa o disposicions legals”. Podeu trobar més informació en el “Mòdul de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual per a l’Aula Virtual”

►Puc pujar normes UNE?

Sí que es pot pujar el fitxer a l’Aula Virtual. El contracte que té AENOR amb la Universitat ho permet. S’ha de seleccionar l’opció: “És una obra de la qual dispose d’autorització escrita o llicència en vigor”. Podeu trobar més informació en el “Mòdul de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual per a l’Aula Virtual”.

►Puc pujar un llistat de notes?

Sí que es pot pujar el fitxer a l’Aula Virtual. El llistat de notes es considera un document de naturalesa administrativa de la universitat i es pot publicar sense autorització. S’ha de seleccionar l’opció: “Conté informació administrativa o disposicions legals”. Podeu trobar més informació en el “Mòdul de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual per a l’Aula Virtual”

►Puc incloure xicotets fragments en les meues presentacions?

Els centres d’educació reglada, com les universitats, no necessiten autorització del o de la titular dels drets quan reprodueixen xicotets fragments d’obres o obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu (article 32.3 de TRLPI), sempre que l’ús es limite a la il·lustració de l’activitat educativa i se cite el nom de l’autor o autora i la font. S’entén per xicotet fragment un extracte o porció quantitativament poc rellevant respecte al conjunt de l’obra. S’ha de seleccionar l’opció: “És una obra de la qual dispose d’autorització escrita o llicència en vigor”. Podeu trobar més informació en el “Mòdul de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual per a l’Aula Virtual” .

►Puc pujar presentacions d’altres professors o professores de la Universitat?

Es poden pujar a l’Aula Virtual anotacions, presentacions, butlletins de pràctiques, etc., els autors o les autores de les quals són professorat de la Universitat d’aquest curs i no han cedit els drets d’explotació a tercers, com per exemple a una editorial. S’ha de seleccionar l’opció: “És una obra l’autoria de la qual és de professorat d’aquest curs”. Podeu trobar més informació en el “Mòdul de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual per a l’Aula Virtual”.

►Puc utilitzar una presentació pròpia fora de la Universitat?

Si s’utilitza fora de la Universitat, per exemple, en una xarrada, una presentació pròpia, es continuen tenint tots els drets. En qualsevol cas, igual estaria bé que en el material propi que s’utilitze s’incloga alguna llicència Creative Commons que indique exactament l’ús d’aquest que es vol autoritzar.

►Puc pujar treballs d’alumnat en classe?

Sí que es poden pujar els treballs de l’alumnat a l’Aula Virtual, encara que tenen tots els drets reservats, sempre que el professor o professora haja acordat amb l’alumnat que els pugen a l’Aula Virtual per a comentar-los. Llavors es considera un acord tàcit i per tant ja es té l’autorització. Una vegada es tinga l’autorització cal seleccionar l’opció: “És una obra de la qual dispose d’autorització escrita o llicència en vigor”. Podeu trobar més informació en el “Mòdul de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual per a l’Aula Virtual”.

►Puc pujar treballs  de final de grau, màster i tesi?

Els drets d’autoria d’aquesta mena de treballs els tenen l’alumnat, excepte si s’han publicat en algun repositori sota una llicència que en permeta l’ús, com per exemple llicència Creative Commons. En cas contrari caldrà demanar autorització a l’alumne o alumna per a pujar-los a l’Aula Virtual. Una vegada es tinga l’autorització cal seleccionar l’opció: “És una obra de la qual dispose d’autorització escrita o llicència en vigor”. Podeu trobar més informació en el “Mòdul de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual per a l’Aula Virtual”.

►Puc utilitzar vídeos de YouTube?

Si s’utilitza l’enllaç o el codi d’inserció (embed) que proporciona YouTube no hi ha cap problema legal perquè es puga veure a l’Aula Virtual. Està explicat en: Puc utilitzar vídeos de YouTube en la docència?  del CENT

Per a garantir el bon funcionament de l’Aula Virtual en aquesta fase de docència en línia, es recomana que es pengen en Google Drive tots els vídeos i altres tipus d’arxius grans (de més de 50 MB), i que els compartisquen a l’Aula Virtual utilitzant l’enllaç que proporciona Google Drive: https://cent.uji.es/pub/node/816

 

També podeu consultar:

Preguntes freqüents elaborades pel CENT (Centre d’Educació i Noves Tecnologies)

Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI)

 

Per a resoldre dubtes generals sobre aquest tema, pots contactar amb dretsautor@uji.es