Accés Obert

30/04/2018 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

S’entén per Accés Obert u Open Access (OA) l’accés lliure als recursos digitals, sense barreres econòmiques ni restriccions derivades de drets de copyright.

Més informació: http://blogs.uji.es/bibliotecauji/que-lacces-obert/

La Universitat Jaume I va signar la Declaración de Berlín, en 2005, a favor de l’Accés Obert. L’han signat més de 550 institucions de tot el món.

En la Disposició adicional 7ª dels Estatuts de la Universitat Jaume I s’estableix que: 

 “La Universitat Jaume I ha de fomentar l'ús de formats informàtics oberts en la comunicació interna i externa, promoure el desplegament i l'ús de programari lliure i afavorir la lliure difusió del coneixement creat per la comunitat universitària. 

 La universitat ha de promoure, incentivar i facilitar la preservació i el lliure accés a les publicacions i a la producció intel·lectual del seu personal en el repositori documental institucional”.

 

Quins avantatges té?

 

Com a usuari:

Accés lliure i gratuït des de qualsevol lloc

Permet descarregar, compartir i reutilitzar respectant els drets de l’autor

 

Com a investigador:

Major visibilitat a nivell nacional i internacional.

Més lectors suposa més citacions i en conseqüència més impacte.

Millor protecció contra el plagi perquè l’autor és més conegut.

 

Per saber més sobre l’accés obert i què implica, consulta a Storify el micro-mooc sobre l’accés obert, elaborat per 10 biblioteques universitàries, entre elles, la biblioteca UJI.

 

- Introducció a l’accés obert

- Publicar en accés obert

- Llicències de publicació i drets d’autor

- Dades de recerca

- Visibilitat i impacte