Participació i representació estudiantil

01/03/2023 | Consell de l'Estudiantat
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I ha de promoure la participació de tots els grups que la integren. L’estudiantat, com a protagonista de l’activitat universitària, ha d’assumir el compromís de corresponsabilitat en la presa de decisions, i participar en els diferents òrgans de Govern mitjançant els seus representants democràticament triats, així com promoure i seguir els principis de paritat entre sexes i l’equilibri entre els principals sectors de la comunitat universitària.

Delegats i subdelegats. Curs 2023/2024

Representants estudiantils a les classes durant el curs 2023/2024

Coordinadors de Grau i delegats de Centre. Curs 2023/2024

Relació de tots els coordinadors dels Graus i dels delegats dels centrels

Consell General d'Estudis 2023/2024

Òrgan de trobada dels representats de l’estudiantat dels Graus

Representants a Departaments i Juntes de Centre 2023/2024

Representants estudiantils en els Centres i en els departaments

Sectorials de les titulacions

Assemblees on es reuneixen els diferents coordinadors o representants de l'estudiantat

Informació proporcionada per: Consell de l'Estudiantat