UJI
  • UJI
  • Òrgans
  • Participació i representació estudiantil

Participació i representació estudiantil

Última modificació: 25/09/2018 | Font: Consell de l'Estudiantat

La Universitat Jaume I, com a projecte col·lectiu, ha de promoure la participació de tots els grups que la integren. L’estudiantat, protagonista de l’activitat universitària, ha d’assumir el compromís de corresponsabilitat en la presa de decisions, i participar en els diferents òrgans de Govern a través dels seus representants democràticament triats, així com promoure i seguir els principis de paritat entre sexes i l’equilibri entre els principals sectors de la comunitat universitària.

Informació proporcionada per: Consell de l'Estudiantat