panoramica UJI

Participació i representació estudiantil

Última modificació: 29/09/2014 | Font: Consell de l'Estudiantat

La Universitat Jaume I, com a projecte col·lectiu, ha de promoure la participació de tots els grups que la integren. L’estudiantat, protagonista de l’activitat universitària, ha d’assumir el compromís de corresponsabilitat en la presa de decisions, i participar en els diferents òrgans de Govern a través dels seus representants democràticament triats, així com promoure i seguir els principis de paritat entre sexes i l’equilibri entre els principals sectors de la comunitat universitària.

Informació proporcionada per: Consell de l'Estudiantat
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16