UJI

Àrea de dinamització de l'estudiantat i suport a les associacions

22/01/2019 | InfoCampus

L'Àrea de Dinamització de l'Estudiantat i suport a les Associacions, depèn del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social.  Té com a missió prestar una atenció i uns serveis pròxims i personalitzats a l'estudiantat. Vetlla per la promoció de la la participació de l'estudiantat en les associacions universitàries i contribueix a dinamitzar el teixit associatiu i la vida universitària. És responsable de la gestió de les beques de matrícula pròpies de la Universitat Jaume I. Així mateix actua com a Centre d'informació Juvenil  i forma part de la Xarxa de Centres d'Informació Juvenil de la Generalitat.

Contacte: 

Per a informació sobre temes associatius: agenda-associativa@uji.es

Per a informació exclusivament sobre ajudes de la Universitat: ajudes-uji@uji.es

Tel. 964 729395

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social