UJI

Organització i estructura

Última modificació: 06/04/2020 | Font: Consell de l'Estudiantat

El Consell de l’Estudiantat és l'òrgan màxim de govern de l'estudiantat. Està format per representants dels estudiants i estudiantes claustrals i estudiants del Consell General de Titulacions.

En [aquesta adreça] podeu consultar informació sobre representants de l'estudiantat a les Juntes de Centre i Consells de Departament.


Junta Permanent del Consell de l'Estudiantat

 • Laura Alcaide Sánchez - Portaveu
 • Andrei Sorochin - Secretari
 • Mara López Esteller
 • Tomás Minguez Colás
 • Ángela García López
 • Vicente Tamarit Segarra
 • Marina Calvo Arévalo
 • Blanca Solbes Valero
 • María de los Desamparados López Olivares

964729360
 
Dins del Consell d'Estudiants es troba la Junta Permanent, presidida pel portaveu dels estudiants i estudiantes, és l'òrgan que s'encarrega de dur a terme un treball diari i constant sobre els quefers estudiantils.

Personal tècnic de suport

Membres del Ple del Consell de l'Estudiantat

Per representació claustral

 • Laura Alcaide Sánchez
 • Mara López Esteller
 • Blanca Solbes Valero
 • Marina Calvo Arévalo
 • Vicente Tamarit Segarra
 • Andrei Sorochin
 • Tomás Minguez Colás
 • Bernabé Sangüesa Antolí
 • Ismael El Ghayat Sanchez
 • María Cuenca Ramírez
 • Noemi Serra Martínez
 • Aitor Rubio Poveda
 • Alexandra María Tudela Morant
 • Jorge Ribes Vicente
 • Salvador Hugo López Bernado

Per representació dels Consell de Centre d'Estudis (CCE)

 • Carlos Jiménez Moreno (Delegat de Centre de l’Escola Tècnica Superior de Ciències Experimentals)
 • Iván Checa González (Delegat de Centre de la facultat de Ciències Humanes i Socials)
 • Daniel Pérez Albiol (Delegat de Centre de la facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Elena Diana Stroe (Delegat de Centre de la facultat de Ciències de la Salut)

Per representació del Consell General d'Estudis (CGE)

 • Pablo Albalate Bou
 • Ängela García López
 • Sergi Vello Cardus
 • María de los Desamparados López Olivares
 • Lucía Gómez Pascual
 • David Curto Payá
 • David López Echevarría
 • Víctor  Manuel Monzo Bellés

El Ple del Consell de l'Estudiantat el formen 27 estudiants, dels quals 15 són claustrals i es renoven cada 2 anys, i 12 es renoven cada any amb la renovació dels CCE i del CGE.

Per contactar amb tots ells, podeu utilitzar la següents adreça: pleconsell@uji.es

Estudiants Claustrals (37)

 • López Esteller, Mara
 • Alcaide Sánchez, Laura
 • Cerdán Peraire, Mar
 • Calvo Arévalo, Marina
 • Lorenzo Chiva, Paula
 • Moreno Segovia, Marina
 • Sorochin, Andrei
 • Mínguez Colás, Tomás
 • Fuentes Lledó, Patricia
 • El Ghayat Sánchez, Ismael
 • Rubio Poveda, Aitor
 • Barba Iranzo, Paula
 • Sisu, Claudia Madalina
 • Tudela Morant, Alexandra
 • Solbes Valero, Blanca
 • Sangüesa Antolí, Bernabé
 • Clausell Navarro, Anna
 • Tamarit Segarra, Vicente
 • Cuenca Ramírez, María
 • Olmos Rojas, Mariola
 • Ribes Vicente, Jorge
 • Bordàs Vives, Pau
 • Fuster Gil, Carlos
 • Nebot Colom Jaime
 • Julián Pérez, Celia
 • Stroe, Elena Diana
 • Serra Martínez, Noemi
 • Carot Sanmillán, Lucas
 • López Bernadó, Salvador Hugo
 • Barreda García, Eric
 • Pía Vila, Marta
 • Constantino Hervás, Daniel
 • López Vallejo, Israel Stalyn
 • Serra Sánchez, Rosa Abril
 • Serna Martínez, María
 • Porcar Grau, Cristina
 • Curto Payá, David

Representants d'estudiants a les Comissions de l'UJI

Mesa del Claustre (elegits pel Claustre)

 • Laura Alcaide Sánchez
 • Mara López Esteller

Junta Electoral (elegits pel Claustre)

 • Laura Alcaide Sánchez (suplente: Marina Calvo Arévalo)
 • Mara López Esteller (suplente: Andrei Sorochín)

Consell de Govern

Elegits pel Claustre

 • Laura Alcaide Sánchez
 • Mara López Esteller
 • Tomás Minguez Colas
 • Blanca Solbes Valero
 • Andrei Sorochin
 • Vicente Tamarit Segarra

Elegit pel Rector

 • Victor Manuel Mouzo Belles

Comissió d'Etica (elegits pel Claustre)

 • Andrei Sorochin
 • Diana Elena Stroe

Comissió de permanència del VECS (elegits pel Ple del Consell)

 • Brithani Cortés Valencia (representant de Grau)
 • Antoni Isert Sales (representant de Màster)

Comissió d'Estudis i Professorat i Avaluació Docent

Representants elegits al Claustre (2)

 • Laura Alcaide Sánchez
 • Tomás Mínguez Colás

Representants elegits al Ple del Consell d’Estudiants (2)

 • Ivan Checa González
 • Carlos Jimenez Moreno

Comissió d’Avaluació Docent - CAD

Membre del Consell de l’Estudiantat (1)

 • Carlos Jimenez Moreno

Membre de la CEP (1)

 • Ivan Checa González

Consell Social

 • Laura Alcaide Sánchez

Comissió Deontològica (elegits pel Claustre)

 • Ricardo Mondragón Fenollosa

Comissió de Centre de Documentació  

Representant elegit al Claustre

 • Patricia Fuentes Lledó
 • Marina Calvo Arévalo

Representants elegits al Ple del Consell:

 • Carlos Jiménez Moreno (Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals)
 • Iván Checa González (Facultat de Ciències Humanes i Socials)
 • Daniel Pérez Albiol (Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Elena Diana Stroe (Facultat de Ciències de la Salut)

Comissió de Política Lingüística

Representant elegit al Claustre (1)

 • Vicente Tamarit Segarra

Representants elegits al Ple del Consell d’Estudiants (2)

 • Arturo Hernández Pérez
 • Pablo Albalate Bou

Comissió d'Afers Econòmics, Informàtics i Infraestructura

Representants elegits al Claustre (3)

 • David Redón Martí
 • Darío Nieto Martín
 • Jorge Ribes Vicente

Representants elegits al Ple del Consell d’Estudiants (3)

 • David López Echeverría
 • David Curto Payá
 • Sergi Vello Cardus

Comissió Assessora de la Unitat d'Igualtat

Elegit entre estudiants claustrals

 • Marina Moreno Segovia

Elegit entre els estudiants del Consell de Govern

 • Andrei Sorochin

Comissió d'Investigació i Doctorat

Representants elegits pel claustre (2)

 • Bernabe Sangüesa Antolí
 • Pau Bordas Vives

Consell de Planificació i Qualitat

 • Carlos Jiménez Moreno
 • Iván Checa González
 • Daniel Pérez Albiol
 • Elena Diana Stroe

Consell Valencià d’Universitats

 • Laura Alcaide Sánchez

Patronat Fundació General de l'UJI

 • Laura Alcaide Sánchez

Comissió Assessora de la Nova Organització D'Estudis (CANOE)

 • Brithani Cortés Valencia

Comissió Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat (CEUNE)

 • Laura Alcaide Sánchez

Consell Assessor d'Inserció Professional

Representant del Consell de l’Estudiantat

 • Lucia Pascual Gómez

Representants per cada Centre

 • Carlos Jiménez Moreno (Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals)
 • Iván Checa González (Facultat de Ciències Humanes i Socials)
 • Daniel Pérez Albiol (Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Elena Diana Stroe (Facultat de Ciències de la Salut)

Comissió de Beques - OCDS

 • Arturo Hernández Pérez
 • Ángela García López
 • Ivan Checa González
 • Pablo Albalate Bou
 • David Curto Payá
 • Sergi Vello Cardus

Comissió Assessora i Resolutòria de les Propostes dels Cursos d'Estiu de l'UJI

 • Ángela García López

Jurat de Selecció de Becaris del Ministeri i Conselleria

 • Vicente Tamarit Segarra
 • María De Los Desamparados López Olivares
 • Laura Alcaide Sánchez

Comissió Cursos d'Estiu

 • Ángela García López

Representants d'estudiants a les Comissions dels Centres

Comissions de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Formaran part de cada Comissió de Grau de la FCJE els coordinadors del Grau. [Aquí] es poden consultar els coordinadors de Grau. En cas de no haver-hi coordinador de Grau, el representant de la Comissió d’eixe Grau serà el delegat de Centre.

Tribunal de Compensació de Qualificacions

 • Titular: Daniel Pérez Albiol
 • Suplent: Sarah Vidre Lara

Comissions de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Formaran part de cada Comissió de Grau de l’ESTCE els coordinadors del Grau. [Aquí] es poden consultar els coordinadors de cada Grau. En cas de no haver-hi coordinador de Grau, el representant de la Comissió d’eixe Grau serà el delegat de Centre, excepte en: 

Comissió Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials

 • Lidia Llago Francés

Tribunal de Compensació

 • Titular: Carlos Jiménez Moreno
 • Suplent: David Nos Chinchilla

Junta Permanent de Centre de l’Escola

 • Carlos Jiménez Moreno
 • David Nos Chinchilla
 • Abel Nicolae

Comissions de la Facultat de Ciències de la Salut

Formaran part de cada Comissió de Grau de la FCS coordinadors del Grau. [Aquí] es poden consultar els coordinadors de cada Grau. En cas de no haver-hi coordinador de Grau, el representant de la Comissió d’eixe Grau serà el delegat de Centre

Tribunal de Compensació

 • Titular: Elena Diana Stroe
 • Suplent: Víctor Mouzó Bellés

Comissions de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

Formaran part de cada Comissió de Grau de la FCHS coordinadors del Grau. [Aquí] es poden consultar els coordinadors de cada Grau. En cas de no haver-hi coordinador de Grau, el representant de la Comissió d’eixe Grau serà el delegat de Centre

Tribunal de Compensació

 • Titular: Ivan Checa González
 • Suplent: Brithani Cortés Valencia

 

Informació proporcionada per: Consell de l'Estudiantat