UJI

Organització i estructura

Última modificació: 12/02/2019 | Font: Consell de l'Estudiantat

El Consell de l’Estudiantat és l'òrgan màxim de govern de l'estudiantat. Està format per representants dels estudiants i estudiantes claustrals i estudiants del Consell General de Titulacions.

En la adreça http://ujiapps.uji.es/institucional/eleccions/ podeu consultar informació sobre representants de l'estudiantat a les Juntes de Centre i Consells de Departament.


Junta Permanent del Consell de l'Estudiantat

 • Laura Alcaide Sánchez
 • Mara López Esteller
 • Tomás Minguez Colás
 • Ismael El Ghayat Sánchez
 • Vicente Tamarit Segarra
 • Marina Calvo Arévalo
 • Blanca Solbes Valero
 • Bernabé Sangüesa Antolí
 • Andrei Sorochin

consell@uji.es
964729360
 
Dins del Consell d'Estudiants es troba la Junta Permanent, presidida pel portaveu dels estudiants i estudiantes, és l'òrgan que s'encarrega de dur a terme un treball diari i constant sobre els quefers estudiantils.

Personal tècnic de suport

Membres del Ple del Consell de l'Estudiantat

Per representació claustral

 • Laura Alcaide Sánchez
 • Mara López Esteller
 • Blanca Solbes Valero
 • Marina Calvo Arévalo
 • Vicente Tamarit Segarra
 • Andrei Sorochin
 • Tomás Minguez Colás
 • Bernabé Sangüesa Antolí
 • Ismael El Ghayat Sanchez
 • María Cuenca Ramírez
 • Noemi Serra Martínez
 • Aitor Rubio Poveda
 • Alexandra María Tudela Morant
 • Jorge Ribes Vicente
 • Salvador Hugo López Bernado

Per representació dels Consell de Centre d'Estudis (CCE)

 • Eric Barreda García (Delegat de Centre de l’Escola Tècnica Superior de Ciències Experimentals)
 • Sergio Moreno Gómez (Delegat de Centre de la facultat de Ciències Humanes i Socials)
 • Paula Barba Iranzo (Delegat de Centre de la facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Diana Elena Stroe (Delegat de Centre de la facultat de Ciències de la Salut)

Per representació del Consell General d'Estudis (CGE)

 • Javier Piquer Mouriño
 • Víctor Manuel Mouzo Belles.
 • Cristina Lores Urquizu
 • Pablo Navarro Duque
 • Abel Nicolae
 • Abril Serra Sánchez
 • Cristina Porcar Grau
 • Nerea Bella García.

El Ple del Consell de l'Estudiantat el formen 27 estudiants, dels quals 15 són claustrals i es renoven cada 2 anys, i 12 es renoven cada any amb la renovació dels CCE i del CGE.

Per contactar amb tots ells, podeu utilitzar la següents adreça: pleconsell@uji.es

Estudiants Claustrals (37)

 • López Esteller, Mara
 • Alcaide Sánchez, Laura
 • Cerdán Peraire, Mar
 • Calvo Arévalo, Marina
 • Lorenzo Chiva, Paula
 • Moreno Segovia, Marina
 • Sorochin, Andrei
 • Mínguez Colás, Tomás
 • Fuentes Lledó, Patricia
 • El Ghayat Sánchez, Ismael
 • Rubio Poveda, Aitor
 • Barba Iranzo, Paula
 • Sisu, Claudia Madalina
 • Tudela Morant, Alexandra
 • Solbes Valero, Blanca
 • Sangüesa Antolí, Bernabé
 • Clausell Navarro, Anna
 • Tamarit Segarra, Vicente
 • Cuenca Ramírez, María
 • Olmos Rojas, Mariola
 • Ribes Vicente, Jorge
 • Bordàs Vives, Pau
 • Fuster Gil, Carlos
 • Nebot Colom Jaime
 • Julián Pérez, Celia
 • Stroe, Elena Diana
 • Serra Martínez, Noemi
 • Carot Sanmillán, Lucas
 • López Bernadó, Salvador Hugo
 • Barreda García, Eric
 • Pía Vila, Marta
 • Constantino Hervás, Daniel
 • López Vallejo, Israel Stalyn
 • Serra Sánchez, Rosa Abril
 • Serna Martínez, María
 • Porcar Grau, Cristina
 • Curto Payá, David

Representants d'estudiants a les Comissions de l'UJI

Mesa del Claustre (elegits pel Claustre)

 • Laura Alcaide Sánchez
 • Mara López Esteller

Junta Electoral (elegits pel Claustre)

 • Laura Alcaide Sánchez (suplente: Marina Calvo Arévalo)
 • Mara López Esteller (suplente: Andrei Sorochín)

Consell de Govern

Elegits pel Claustre

 • Laura Alcaide Sánchez
 • Mara López Esteller
 • Tomás Minguez Colas
 • Blanca Solbes Valero
 • Andrei Sorochin
 • Vicente Tamarit Segarra

Elegit pel Rector

 • Victor Manuel Mouzo Belles

Comissió d'Etica (elegits pel Claustre)

 • Andrei Sorochin
 • Diana Elena Stroe

Comissió de permanència del VEOIE (elegits pel Ple del Consell)

 • Eric Barreda García (representant de Grau)
 • Abel Nicolae (representant de Màster)

Comissió d'Estudis i Professorat i Avaluació Docent

Representants elegits al Claustre (2)

 • Laura Alcaide Sánchez
 • Tomás Mínguez Colás

Representants elegits al Ple del Consell d’Estudiants (2)

 • Sergio Moreno Gómez
 • Eric Barreda García

Comissió d’Avaluació Docent - CAD

Membre del Consell de l’Estudiantat (1)

 • Eric Barreda García

Membre de la CEP (1)

 • Sergio Moreno Gómez

Consell Social

 • Laura Alcaide Sánchez

Comissió Deontològica (elegits pel Claustre)

 • Ricardo Mondragón Fenollosa

Comissió de Centre de Documentació  

Representant elegit al Claustre

 • Patricia Fuentes Lledó
 • Marina Calvo Arévalo

Representants elegits al Ple del Consell:

 • Eric Barreda García (Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals)
 • Sergio Moreno Gómez  (Facultat de Ciències Humanes i Socials)
 • Paula Barba Iranzo (Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Diana Elena Stroe (Facultat de Ciències de la Salut)

Comissió de Política Lingüística

Representant elegit al Claustre (1)

 • Vicente Tamarit Segarra

Representants elegits al Ple del Consell d’Estudiants (2)

 • Bernabé Sangüesa Antolí
 • Alexandra María Tudela Morant

Comissió d'Afers Econòmics, Informàtics i Infraestructura

Representants elegits al Claustre (3)

 • David Redón Martí
 • Darío Nieto Martín
 • Jorge Ribes Vicente

Representants elegits al Ple del Consell d’Estudiants (3)

 • Ismael El Ghayat Sánchez
 • Blanca Solbes Valero
 • Andrei Sorochin

Comissió Assessora de la Unitat d'Igualtat

Elegit entre estudiants claustrals

 • Marina Moreno Segovia

Elegit entre els estudiants del Consell de Govern

 • Andrei Sorochin

Comissió d'Investigació i Doctorat

Representants elegits pel claustre (2)

 • Bernabe Sangüesa Antolí
 • Pau Bordas Vives

Consell Assessor de Qualitat

 • Bernabe Sangüesa Antolí

Consell Valencià d’Universitats

 • Laura Alcaide Sánchez

Patronat Fundació General de l'UJI

 • Laura Alcaide Sánchez

Comissió Assessora de la Nova Organització D'Estudis (CANOE)

 • Elena Diana Stroe

Comissió Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat (CEUNE)

 • Laura Alcaide Sánchez

Consell Assessor d'Inserció Professional

Representant del Consell de l’Estudiantat

 • Javier Piquer Mouriño

Representants per cada Centre

 • Eric Barreda García (Delegat de Centre de l’Escola Tècnica Superior de Ciències Experimentals)
 • Sergio Moreno Gómez (Delegat de Centre de la facultat de Ciències Humanes i Socials)
 • Paula Barba Iranzo (Delegada de Centre de la facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Diana Elena Stroe (Delegada de Centre de la facultat de Ciències de la Salut)

Comissió de Beques - OCDS

 • Eric Barreda García
 • Jorge Ribes Vicente
 • Elena Diana Stroe
 • Javier Piquer Mouriño
 • María Cuenca Ramírez
 • David Redón Martí

Comissió Assessora i Resolutòria de les Propostes dels Cursos d'Estiu de l'UJI

 • Jaime Clemente Martínez

Jurat de Selecció de Becaris del Ministeri i Conselleria

 • Cristina Porcar Grau
 • Sergio Moreno Gómez
 • Javier Piquer Mouriño

Comissió Cursos d'Estiu

 • Paula Barba Uranzo

Representants d'estudiants a les Comissions dels Centres

Comissions de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Comissió de Grau en Criminologia i Seguretat

 • Marta Piá Vila   

Comissió de Grau en Turisme:

 • Patricia Delia Catinas

Comissió de Grau en Dret:

 • Sergi Fontestad Beltrán  

Comissió de Grau en Finances i Comptabilitat

 • Cristina Lores Urquizú

Comissió de Grau en Gestió i Administració Pública

 • Jaime García Vivas

Comissió de Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

 • Ximo Martorell Ibáñez

Comissió de Grau en Economia

 • Daniel Pérez Albiol

Comissió de Grau en Administració d’Empresa

 • Paula Barba Iranzo

Tribunal de Compensació de Qualificacions

 • Titular: falta desingnar
 • Suplent: falta designar

Comissions de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Comissió de Grau en Arquitectura Tècnica

 • Raúl Peris Marchí 

Comissió de Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

 • Sabina Parlatore

Comissió de Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

 • Sense representació

Comissió de Grau en Enginyeria Elèctrica

 • Sense representació 

Comissió de Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes

 • David Curto Payá

Comissió de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

 • Paula Vilar Esteve

Comissió de Grau en Enginyeria Informàtica

 • Iker Martí Álvarez

Comissió de Grau en Enginyeria Mecànica

 • Andrés Tormo Delgado

Comissió de Grau en Enginyeria Química

 • María Rodríguez Rodríguez 

Comissió de Grau en Química

 • Marc García Sedano

Comissió de Grau en Matemàtica Computacional

 • Sense representació 

Comissió Intergrado de (Enginyeria Mecànica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Química, Enginyeria en Tecnologies Industrials i Enginyeria Agroalimentària)

 • falta designar

Tribunal de Compensació

 • Titular: Eric Barreda García
 • Suplent: Javier Piquer Mauriño 

Junta Permanent de Centre de l’Escola

 • Javier Piquer Mauriño
 • Eric Barreda García
 • Abel Nicolae

Comissions de la Facultat de Ciències de la Salut

Comissió de Grau d’Infermeria

 • Víctor Manuel Mauzo Bellés 

Comissió de Medicina

 • Alejandro Viciano Molina  

Comissió de Psicologia

 • Lucía Climent Murillo

Tribunal de Compensació

 • Titular: falta designar
 • Suplent: falta designar

Comissions de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

Comissió de Grau en Estudis Anglesos

 • No hi ha representació  

Grau en Història i Patrimoni i Grau en Humanitats: Estudis Interculturals:

 • Nerea Bella García

Comissió de Grau en Mestre Infantil

 • Amparo López Olivares 

Comissió de Grau en Mestre Primària

 • Andrea Castillo García

Comissió de Grau en Periodisme

 • Iván Checa González

Comissió de Grau en Publicitat i Relacions Públiques

 • Andrei Sorochín

Comissió de Grau en Traducció e Interpretació

 • Anna Albert Torres

Comissió de Grau en Comunicació Audiovisual

 • Regina García Martorell  

Tribunal de Compensació

 • Titular: falta designar
 • Suplent: falta designar
Informació proporcionada per: Consell de l'Estudiantat