Organització i estructura

06/09/2021 | Consell de l'Estudiantat
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell de l'Estudiantat és l'òrgan màxim de govern de l'estudiantat. Està format per representants dels estudiants i estudiants claustrals i estudiants del Consell General de Titulacions.

En [aquesta direcció] podeu consultar informació sobre representants de l'estudiantat a les Juntes de Centre i Consells de Departament.

 

Junta Permanent del Consell de l'Estudiantat

 

 • Elisa Bisbal González, portaveu
 • Sergi Velló Cardús, secretari
 • Pablo Albalate Bou
 • Judit Parra Mena
 • Amparo López Olivares
 • Andrea González Ahís
 • Maria Palomar Ferrer
 • David López Echevarría
 • Arturo Hernández Pérez

964729360
 
Dins del Consell d'Estudiants es troba la Junta Permanent, presidida per la portaveu dels estudiants i estudiants, és l'òrgan que s'encarrega de dur a terme un treball diari i constant sobre els quefers estudiantils.

Personal tècnic de suport

Membres del Ple del Consell de l'Estudiantat

Per representació claustral

 • Bisbal González, Elisa
 • González Ahís, Andrea
 • Albalate Bou, Pablo
 • Palomar Ferrer, María
 • García Chulvi, Andrea
 • Preira Fernández, Gelia
 • Adobe Payá, David
 • Solaz Vilarroig, Vicente Ramón
 • Parra Mena, Judit
 • Gómez Amate, Sergio
 • Valor Pérez, Jaume
 • Ibáñez Sempere, Neus
 • Soler Llorens, Paloma
 • Alcaide Sánchez, Laura
 • Hanouni Otero, Karim

Per representació dels Consell de Centre d'Estudis (CCE)

 • Sergi Velló Cardús (Delegat de Centre de l'Escola Tècnica Superior de Ciències Experimentals)
 • Pablo Albalate Bou (Delegat de Centre de la facultat de Ciències Humanes i Socials)
 • Sarah Vidre Lara (Delegada de Centre de la facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Enrique Domingo Lozano (Delegat de Centre de la facultat de Ciències de la Salut)

Per representació del Consell General d'Estudis (CGE)

 • Alex Franco Granell
 • Sergio Peñalver Férez
 • Victor Oswaldo Chong
 • Gerard Llorens García
 • David López Echevarría  
 • María dels Desemparats López Olivares
 • Arturo Hernández Pérez
 • Claudilene Saldivar Pereira

El Ple del Consell de l'Estudiantat el formen 27 estudiants, dels quals 15 són claustrals i es renoven cada 2 anys, i 12 es renoven cada any amb la renovació dels CCE i del CGE.

Per a contactar amb tots ells, podeu utilitzar la següents adreça: pleconsell@uji.es

Estudiants Claustrals (37)

 • Bisbal González, Elisa
 • González Ahís, Andrea
 • López Olivares Mª dels Desemparats
 • Albalate Bou, Pablo
 • Palomar Ferrer, María
 • Lafita Balaguer, Itziar
 • García Chulvi, Andrea
 • Velló Cardús, Sergi
 • Vidre Lara, Sarah
 • Preira Fernández, Gelia
 • López Echevarría, David
 • Adobe Payá, David
 • Solaz Vilarroig, Vicente Ramón
 • Hernández Pérez, Arturo
 • Romero Tena, María del Carmen
 • Parra Mena, Judit
 • Gómez Amate, Sergio
 • Valor Pérez, Jaume
 • Ibáñez Sempere, Neus
 • Saldívar Pereira, Claudilene
 • Soler Llorens, Paloma
 • Rollán Castelló, Pau
 • Crasta, Olimpíada Loredana
 • Silva Fialho Soares Monteiro, Leonardo David
 • Alcaide Sánchez, Laura
 • Hanouni Otero, Karim
 • Franco Torrens, Martín Ricardo
 • Tamarit Segarra, Vicente
 • Dolz Ferrández, Lorena
 • Andreu Muñoz, Eva
 • Revert Gil, Carlos
 • Sanz Sobrino, Alejandro
 • Corella Aymerich, Gerard
 • Estevez Miedes, Ana
 • Betes Martínez, Elena
 • Ixes Furtuño, Joan
 • Miralles Julián, Andrea

Representants d'estudiants a les Comissions de l'UJI

Mesa del Claustre (triats pel Claustre)

 • David López Echevarria
 • Sergi Velló Cardús

Junta Electoral (triats pel Claustre)

 • Titular: Jordi Ros Gil (Suplent:) Elena Ríos Cantavella
 • Titular: Alanis Dolores Miralles Fruto (Suplent:) Corina Raluca Bonhai

Consell de Govern

Triats pel Claustre

 • Pablo Albalate Bou
 • Elisa Bisbal González
 • Andrea González Ahís
 • Mª dels Desemparats López Olivares
 • Judit Parra Mena
 • Sergi Velló Cardús

Triat per la Rectora

 • Lorena Dolz Ferrández

Comissió d'Etica (triats pel Claustre)

 • David Curto Payá
 • Claudilene Saldívar Pereira

Comissió de permanència del VECS (triats pel Ple del Consell)

 • Maria de los Desamparados López Olivares
 • Gerard Llorens García

Comissió d'Estudis i Professorat i Avaluació Docent

Representants triats al Claustre (2)

 • Pablo Albalate Bou
 • Elisa Bisbal González

Representants triats al Ple del Consell d'Estudiants (2)

 • David López Echevarría
 • Andrea González Ahís

Comissió d'Avaluació Docent - CAD

Membre del Consell de l'Estudiantat (1)

 • Andrea González Ahís

Membre de la CEP (1)

 • David López Echevarría

Consell Social

 • Elisa Bisbal González

Comissió Deontològica (triats pel Claustre)

 • Ricardo Mondragón Fenollosa

Comissió de Centre de Documentació  

Representant triat al Claustre

 • Maria Palomar Ferrer
 • Gelia Preira Fernández
 • Claudilene Saldívar Pereira

Representants triats al Ple del Consell:

 • Sergi Vello Cardús (Delegat de Centre de l'Escola Tècnica Superior de Ciències Experimentals)
 • Pablo Albalate Bou (Delegat de Centre de la facultat de Ciències Humanes i Socials)
 • Sarah Vidre Lara (Delegada de Centre de la facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Enrique Domingo Lozano (Delegat de Centre de la facultat de Ciències de la Salut)

Comissió de Política Lingüística

Representant triat al Claustre (1)

 • Pablo Albalate Bou

Representants triats al Ple del Consell d'Estudiants (2)

 • Arturo Hernández Pérez
 • Alex Franco Granell

Comissió d'Assumptes Econòmics, Informàtics i Infraestructura

Representants triats al Claustre (3)

 • Karim Hanouni Otero
 • David López Echevarría
 • Vicente Ramón Solaz Vilarroig

Representants triats al Ple del Consell d'Estudiants (3)

 • Judit Parra Mena
 • David Curto Payá
 • Arturo Hernández Pérez

Comissió Assessora de la Unitat d'Igualtat

Triat entre l'estudiantat claustrals

 • María Palomar Ferrer

Triat entre l'estudiantat del Consell de Govern

 • Pablo Albalate Bou

Comissió d'Investigació i Doctorat

Representants triats pel claustre (2)

 • Pablo Albalate Bou
 • Andrea González Ahis

Consell de Planificació i Qualitat 

 • David López Echevarría (Escola Tècnica Superior de Ciències Experimentals)
 • María Palomar Ferrer (facultat de Ciències Humanes i Socials)
 • Vicente Ramón Solaz Vilarroig (facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Andrea González Ahís (facultat de Ciències de la Salut)

Consell Valencià d'Universitats

 • Elisa Bisbal González

Patronat Fundació General de l'UJI

 • Elisa Bisbal González

Comissió Assessora de la Nova Organització D'Estudis (CANOE)

 • David López Echevarria

Comissió Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat (CEUNE)

 • Elisa Bisbal González

Consell Assessor d'Inserció Professional

Representant del Consell de l'Estudiantat

 • Arturo Hernández Pérez

Representants per cada Centre

 • Sergi Velló Cardús (Delegat de Centre de l'Escola Tècnica Superior de Ciències Experimentals)
 • Pablo Albalate Bou (Delegat de Centre de la facultat de Ciències Humanes i Socials)
 • Sarah Vidre Lara (Delegada de Centre de la facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Enrique Domingo Lozano (Delegat de Centre de la facultat de Ciències de la Salut)

Comissió de Beques - OCDS

 • Andrea González Ahis
 • Vicente Ramón Solaz Vilarroig
 • Gerard Llorens García
 • Laura Alcaide Sánchez
 • David Curto Payá
 • Sergio Gómez Amate

Jurado de Selecció de Becaris del Ministeri i Conselleria

 • David López Echevarría
 • María Palomar Ferrer
 • David Curto Payá

Comissió Cursos d'Estiu

 • Sergi Vello Cardus

Consell Assessor d'Internacionalització

 • Pablo Albalate Bou

Consell Interuniversitari Valencià d'Estudiants

 • Titular: Elisa Bisbal González, i suplent: Andrea González Ahís
 • Titular: Pablo Albalate Bou, i suplent: Sergi Vello Cardus

Representants d'estudiants a les Comissions dels Centres

Comissions de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Formaran part de cada Comissió de Grau de la FCJE els coordinadors del Grau. [Ací] es poden consultar els coordinadors de Grau. En cas de no haver-hi coordinador de Grau, el representant de la Comissió d'aqueix Grau serà el delegat de Centre.

Tribunal de Compensació de Qualificacions

 • Titular: Daniel Pérez Albiol
 • Suplent: Sarah Vidre Lara

Comissions de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Formaran part de cada Comissió de Grau de l'ESTCE els coordinadors del Grau. [Ací] es poden consultar els coordinadors de cada Grau. En cas de no haver-hi coordinador de Grau, el representant de la Comissió d'aqueix Grau serà el delegat de Centre, excepte

Comissió Grau en Ingenieria Tecnologia Industrial 

 • Lidia Nafre Francés

Tribunal de Compensació

 • Titular: Carlos Jiménez Moreno
 • Suplent: David Ens Chinchilla

Junta Permanent de Centre de l'Escola

 • Carlos Jiménez Moreno
 • David Ens Chinchilla
 • Abel Nicolae

Comissions de la Facultat de Ciències de la Salut

Formaran part de cada Comissió de Grau de la FCS coordinadors del Grau. [Ací] es poden consultar els coordinadors de cada Grau. En cas de no haver-hi coordinador de Grau, el representant de la Comissió d'aqueix Grau serà el delegat de Centre

Tribunal de Compensació

 • Titular: Elena Diana Stroe
 • Suplent: Víctor Mouzó Bellés

Comissions de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

Formaran part de cada Comissió de Grau de la FCHS coordinadors del Grau. [Ací] es poden consultar els coordinadors de cada Grau. En cas de no haver-hi coordinador de Grau, el representant de la Comissió d'aqueix Grau serà el delegat de Centre

Tribunal de Compensació

 • Titular: Ivan Checa González
 • Suplent: Brithani Cortés València

 

Informació proporcionada per: Consell de l'Estudiantat