Organització i estructura

07/06/2024 | Consell de l'Estudiantat
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell de l'Estudiantat és l'òrgan màxim de govern de l'estudiantat. Està format per representants dels estudiants i estudiants claustrals i estudiants del Consell General de Titulacions.

En [aquesta direcció] podeu consultar informació sobre representants de l'estudiantat a les Juntes de Centre i Consells de Departament.

 

Junta Permanent del Consell de l'Estudiantat

 • Alejandro Sanz Sobrino
 • Carlos Revert Gil
 • Gerard Corella Aymerich
 • Carmen Lengua González
 • Al Howaidi, Mohamed
 • Inés Alquézar Chulilla
 • Mar Granell Traver

consell@uji.es

964729360

Dins del Consell d'Estudiants es troba la Junta Permanent, presidida per la portaveu de l'estudiantat, és l'òrgan que s'encarrega de dur a terme un treball diari sobre els quefers estudiantils.

Personal tècnic de suport

Membres del Ple del Consell de l'Estudiantat

Per representació claustral

 • Sanz Sobrino, Alejandro
 • Martínez Bausá, Lara
 • Revert Gil, Carlos
 • Gascón González, Marta
 • Corella Aymerich, Gerard
 • Pardo Aragonés, Sergio
 • Bernabé Hernández, Santiago
 • Lengua González, Carmen
 • Segura García, Ernesto
 • Aragón Peña, Carla
 • Cassanelli Rodríguez, Lucía
 • Centelles Miravet, Carla
 • Granell Traver, Mar
 • Alquézar Chulilla, Inés
 • Gavara Molina, Carlos

Per representació dels Consell de Centre d'Estudis (CCE) 

 • Mohamed Al Howaidi (Delegat de Centre de l'Escola Tècnica Superior de Ciències Experimentals)
 • Mª de los Desamparados López Olivares (Delegada de Centre de la facultat de Ciències Humanes i Socials)
 • Ginesa Magdaleno Lirón  (Delegat de Centre de la facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Francisco Pérez Cervantes  (Delegat de Centre de la facultat de Ciències de la Salut)

Per representació del Consell General d'Estudis (CGE)

 • Andrea Álvarez Gil
 • Mónica Conesa Giménez
 • Sergio Román Costa
 • Guillermo Serrano Pérez
 • Mario-Oliver Novella Ribes
 • Eduardo Madrid Borjas
 • Sergi Pérez Serra
 • Karen Abrego Rosas

El Ple del Consell de l'Estudiantat el formen 27 estudiants, dels quals 15 són claustrals i es renoven cada 2 anys, i 12 es renoven cada any amb la renovació dels CCE i del CGE.

Per a contactar amb tots ells, podeu utilitzar la següents adreça: pleconsell@uji.es

Estudiants Claustrals (37)

 • Sanz Sobrino, Alejandro
 • Martínez Bausá, Lara
 • Revert Gil, Carlos
 • Miralles Julián, Andrea
 • Gascón González, Marta
 • Corella Aymerich, Gerard
 • Pardo Aragonés, Sergio
 • Bernabé Hernández, Santiago
 • Lengua González, Carmen
 • Segura García, Ernesto
 • Aragón Peña, Carla
 • Cantavella Rouco, Mar
 • Cassanelli Rodríguez, Lucía
 • Sales Fortuño, Joan
 • Centelles Miravet, Carla
 • Granell Traver, Mar
 • Tierno Puig, Diego
 • Reinés Palau, Marina
 • Alegre Arnau, Andrea
 • Pascual Blanco, Mario
 • Monlleó Bueso, Júlia
 • Alquézar Chulilla, Inés
 • Escudero Ibáñez, Pablo
 • Del Olmo Barres, Jesús
 • Martínez Roglá, Rosa
 • Sánchez Tripero, Fernando
 • Gavara Molina, Carlos
 • Lorca Sevilleja, Jéssica
 • López Olivares Mª Desamparados
 • Gallego Martín Saúl
 • Gómez Sanchis, Aida
 • González Ahís, Andrea
 • Serrano Pérez, Guillermo
 • Andrés Gómez, Neus
 • Fito Mármol, Emilio
 • Sánchez Bedoya, Karen Melissa
 • Arnal Castillo, Pilar

Representants d'estudiants a les Comissions de l'UJI

Mesa del Claustre (triats pel Claustre)

 • Gerard  Corella Aymerich 
 • Santiago Bernabé Hernández

Junta Electoral (triats pel Claustre)

 • Titular: Gerard  Corella Aymerich (Suplent: Alejandro Sanz Sobrino)
 • Titular: Carla Aragón Peña (Suplent: Mar Cantavella Rouco)

Consell de Govern

Triats pel Claustre

 • Alejandro Sanz Sobrino
 • Lara Martínez Bausà 
 • Mar Granell Traver
 • Gerard Corella Aymerich 
 • Carlos Revert Gil
 • Carmen Lengua González

Triada per la Rectora

 • Amparo López Olivares

Comissió d'Etica i Responsabilitat Social Universitària (ERSU)  (triats pel Claustre)

 • Gerard Corella Aymerich
 • Inés Alquézar Chulilla

Consell Assesor per a l'Orientació i Captació de l'Estudiantat.  (triat pel Consell)

 • Santiago Bernabé Hernández 

Comissió de permanència (triats pel Ple del Consell)

 • Ernesto Segura García 
 • Lucía Cassanelli Rodríguez

Comissió d'Estudis i Professorat 

Representants triats al Claustre (2)

 • Santiago Bernabé Hernández
 • Carmen Lengua González

Representants triats al Ple del Consell d'Estudiants (2)

 • Gerard Corella Aymerich
 • Carlos Revert Gil

Comissió d'Avaluació Docent - CAD

Membre del Consell de l'Estudiantat (1)

 • Carmen Lengua González

Membre de la CEP (1)

 • Santiago Bernabé Hernández

Consell Social

 • Alejandro Sanz Sobrino

Comissió Deontològica (triats pel Claustre)

 • Ricardo Mondragón Fenollosa

Comissió de Centre de Documentació  

Representant triat al Claustre

 • Mar Cantavella Rouco
 • Carlos Revert Gil
 •  

Representants triats al Ple del Consell:

 • Mohamed Al Howaidi (Delegat de Centre de l'Escola Tècnica Superior de Ciències Experimentals)
 • Mª de los Desamparados López Olivares (Delegada de Centre de la facultat de Ciències Humanes i Socials)
 • Gerard Viciano Periz  (Delegat de Centre de la facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Francisco Pérez Cervantes  (Delegat de Centre de la facultat de Ciències de la Salut)

Comissió de Política Lingüística

Representant triat al Claustre (1)

 • Mar Catavella Rouco

Representants triats al Ple del Consell d'Estudiants (2)

 • Gerard Corella Aymerich
 • Carlos Revert GIl 

Comissió d'Assumptes Econòmics, Informàtics i Infraestructura

Representants triats al Claustre (3)

 • Alejandro Sanz Sobrino
 • Carlos Revert Gil
 • Mar Granell Traver

Representants triats al Ple del Consell d'Estudiants (3)

 • Lara Martínez Bausá
 • Marta Gascón González
 • Santiago Bernabé Hernández

Comissió d'Investigació i Doctorat

Representants triats pel claustre (2)

 • Joan Sales Fortuño
 • Lucía Cassanelli Rodríguez

Comissió Assessora de la Unitat d'Igualtat 

 • Mar Granell Traver

Consell de Planificació i Qualitat 

 • Ernesto Segura García (Escola Tècnica Superior de Ciències Experimentals)
 • David Ribes Pallarés (facultat de Ciències Humanes i Socials)
 • Gerard Corella Aymerich (facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Lucía Cassanelli Rodríguez  (facultat de Ciències de la Salut)

Consell Valencià d'Universitats

 • Alejandro Sanz Sobrino

Patronat Fundació General de l'UJI

 • Carlos Revert Gil

Comissió Assessora de la Nova Organització D'Estudis (CANOE)

 • Gerard Corella Aymerich

Comissió Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat (CEUNE)

 • Alejandro Sanz Sobrino como titular
 • Carlos Revert Gil com sustituto 

Consell Assessor d'Inserció Professional

Representant del Consell de l'Estudiantat

 • Santiago Bernabé Hernández

Representants per cada Centre

 • Mohamed Al Howaidi Nasralla (Delegat de Centre de l'Escola Tècnica Superior de Ciències Experimentals)
 • Mª de los Desamparados López Olivares (Delegada de Centre de la facultat de Ciències Humanes i Socials)
 • Gerard Viciano Périz  (Delegat de Centre de la facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Francisco Pérez Cervantes  (Delegat de Centre de la facultat de Ciències de la Salut)

Jurado de Selecció de Becaris del Ministeri i Conselleria

 • Gerard Corella Aymerich 
 • Santiago Bernabé Hernández 
 • Lucía del Mar Cassanelli Rodríquez

Comissió Cursos d'Estiu

 • Lucía Cassanelli Rodríguez

Consell Assessor d'Internacionalització

 • Inés Alquézar Chulilla

Comissió de Cooperació i Desenvolupament Sostenible (representante claustral)

 • Gerard Corella Aymerich

Consell Interuniversitari Valencià d'Estudiants

 • Titular: Alejandro Sanz Sobrino, i suplent: Lara Martínez Bausá
 • Titular: Gerard Corella Aymerich, i suplent: Carlos Revert Gil

Representants d'estudiants a les Comissions dels Centres

Comissions de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Formaran part de cada Comissió de Grau de la FCJE els coordinadors del Grau. [Ací] es poden consultar els coordinadors de Grau. En cas de no haver-hi coordinador de Grau, el representant de la Comissió d'aqueix Grau serà el delegat de Centre.

Tribunal de Compensació de Qualificacions

 • Titular: Aida Gómez Sanchis
 • Suplent: Santiago Bernabé Hernández

Comissions de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Formaran part de cada Comissió de Grau de l'ESTCE els coordinadors del Grau. [Ací] es poden consultar els coordinadors de cada Grau. En cas de no haver-hi coordinador de Grau, el representant de la Comissió d'aqueix Grau serà el delegat de Centre, excepte

Ciències de la Salut

Formaran part de cada Comissió de Grau de la FCS coordinadors del Grau. [Ací] es poden consultar els coordinadors de cada Grau. En cas de no haver-hi coordinador de Grau, el representant de la Comissió d'aqueix Grau serà el delegat de Centre

Tribunal de Compensació

 • Titular: Lucía Cassanelli Rodríguez
 • Suplent: Sergio Pardo Aragonés

Comissions de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

Formaran part de cada Comissió de Grau de la FCHS coordinadors del Grau. [Ací] es poden consultar els coordinadors de cada Grau. En cas de no haver-hi coordinador de Grau, el representant de la Comissió d'aqueix Grau serà el delegat de Centre

Tribunal de Compensació

 • Titular: Amparo López Olivares
 • Suplent: Mar Granell Traver

 

Informació proporcionada per: Consell de l'Estudiantat