Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I a la Investigació Any 2022

07/09/2023 | Consell Social
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cartell del XXIV Premi del Consell Social a la Investigació 2022L'objecte d’aquest premi és estimular l’activitat del personal investigador de la Universitat Jaume I per a evidenciar la importància de fer arribar els avanços científics a la societat, i amb aquesta finalitat s’estableixen dues modalitats:

  • Modalitat A. Investigació bàsica.
  • Modalitat B. Innovació i transferència de coneixement.

Les candidatures s’han de presentar mitjançant un escrit dirigit al Consell Social, a través del Registre Electrònic de l’UJI o per qualsevol altre mitjà establert en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb el codi 20228.

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Informació proporcionada per: Consell Social