Composició del Consell Social

19/11/2021 | Consell Social
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

President:  Pla Colomina, Sebastián.

Vocals                                                                                                                                                                                                                  
Representants de la Universitat Jaume I

Membres Nats:

Rectora:  Alcón Soler, Eva.
Secretària: Pauner Chulvi, Cristina.
Gerent:  Marzal Varó, Andrés.

Triats pel Consell de Govern:

Representant del Professorat: Modesto Fabra Valls.
Representant de l’ Estudiantat: Bisbal González, Elisa.
Representant del Personal d'Administració i Serveis (PAS): Tirado Roldán, María Jesús.


Representants dels Interessos Socials

Designats per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital:
Chiva Jordá, Pilar.
Medina  Candel, Miguel Pelayo.
Michavila Heras, Miguel Ángel.
Villagrasa Tena, Victorino.

Designat per l’Ajuntament de Castelló de la Plana:
Marco Gual, Amparo.

Designat per la Diputació Provincial de Castelló:
Martí García, Josep P.

Designats per les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana:
Fernández i Barberà, Albert - CCOO
Gómez Alonso, María del Carmen – CCOO
Sacacia Bernat, Francisco - UGT

Designats per les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana:
Boix Sos, Mónica.
Cabrera Ahís, Carlos - Vicepresident primer.
Quintana Caro, Francisco.

Designat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació més representatives de la Comunitat Valenciana:
Ferrer Ros de Ursinos, Ignacio.

Designat pels Col•legis Professionals de la Comunitat Valenciana:
Breva Sanchis, José María.

Designats pel President del Consell Social:
Balaguer Escrig, Conrado - Vicepresident segon.
Vidal Pérez, Enrique.

Designats per les Corts Valencianes:
Nàcher Fernández, Amàlia.
Porcar Gómez, Antoni.

Secretari: Grandío Botella, Francisco Javier.

Informació proporcionada per: Consell Social