Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil

21/07/2021 | Consell Social
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cartell del XIII Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil 2020La presentació de la sol·licitud, adreçada al Consell Social, es realitzarà en el Registre Electrònic de la Universitat Jaume I amb el codi 18919, o per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud anirà acompanyada d’una memòria i dels documents sol·licitats.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos comptadors des de la publicació d'aquestes bases en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Informació proporcionada per: Consell Social