Recursos hídrics Línies d'investigació

03/12/2021 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La línia de treball sobre la gestió de l'aigua condensa els coneixements adquirits durant els últims trenta anys sobre el funcionament hidrogeològic de les masses d'aigua subterrània i sobre els condicionants administratius, jurídics , socioeconòmics i polítics que incideixen en la seva preservació i repartiment. Les publicacions més rellevants són “El agua, una cuestión de estado. Perspectiva desde la Comunidad Valenciana” (2008), “Agua y estatutos de autonomía. El caso castellano-manchego” (2010) y “El laberinto del agua. Reflexiones para el pacto necesario” (2013), tots ells escrits per F. Cabezas, I. Cabrera i I. Morell, i publicats per l'Associació Valenciana d'Empresaris ( www . ave.org.es ).
La Unitat Associada per a la investigació d'aqüífers costaners (UNIAC), formada pel IUPA-UJI i l'oficina de València de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, ha desenvolupat un índex d'estat per als processos d'intrusió marina (índex SITE) que permet la classificació dels aqüífers costaners en compliment del que estableix la Directiva marc de l'aigua 2000/600/CE de la Unió Europea (2000). També ha proposat l'índex VER, amb l'ajuda del codi MODFLOW , per calcular els volums ambientals de descàrrega en els aqüífers costaners.

Publicacions:

Proposal for a new seawater intrusion index: the SITE method
Ballesteros, B., Morell, I., García, O., Renau-Pruñonosa. A.
(2015). Journal of Hydrology (submitted)

Ecological Remediation Volume (ERV) in coastal aquifers affected by seawater intrusion. Methodology and application in the Oropesa–Torreblanca Plain aquifer (Spain)
Renau-Pruñonosa, A., Morell, I., Pulido, D.
(2015).Hydrogeology Journal (submitted)

 

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües