Contaminació d'origen agrícola

13/04/2022 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'activitat agrícola requereix normalment l'ús de productes agroquímics que poden contaminar les masses d'aigua tant superficials com subterrànies. Aquests compostos són fertilitzants i plaguicides. També la utilització per al reg d'aigua de salinitat excessiva, com les aigües residuals urbanes, provoca el deteriorament progressiu del sòl i l'arribada de sals a l'aqüífer.
Un cas particular és la gestió de l'aigua, nutrients i plaguicides al reg dels camps de golf

Publicacions:

"Effect of organic matter and hydrogel application on nitrate leaching in a turfgrass crop: a simulation study using HYDRUS” 
Martín del Campo, M.A., Esteller, M.V., Morell, I., Bandenay, G.L., Morales, E.  
Journal of Soils and Sediments, 21(2), 1190-1205 (2021)

Effects of different amendments (organic matter and hydrogel) on the actual evapotranspiration and crop coefficient of turf grass under field conditions” 
Bandenay, G.L., Renau-Pruñonosa, A., Morell, I., Esteller, M.V.
Irrigation and drainage 70(2): 293-305. https://doi.org/10.1002/ird.2544 (2020)

Identification of Aquifer Recharge Sources as the Origin of Emerging Contaminants in Intensive Agricultural Areas. La Plana de Castellón, Spain” 

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües