24/03/2015 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les activitats investigadores en el camp dels plaguicides a la Universitat Jaume I es remunten als inicis dels anys 80, al si de l’antic Col•legi Universitari de Castelló, amb la posada en marxa del Laboratori de Medi Ambient; al mateix temps, es van iniciar les primeres investigacions en matèria de recursos hídrics. Amb la creació de la Universitat Jaume I l’any 1991, ambdues línies es van fusionar sota la denominació de Grup d’Investigació de Medi Ambient i Recursos Naturals (GIMARN). En la dècada dels 90 el GIMARN va ser codirigit pels doctors Félix Hernández i Ignacio Morell, i es va desenvolupar una intensa activitat investigadora en les àrees de Química Analítica i d’Hidrogeologia, amb especial èmfasi en el camp dels plaguicides.

L’any 2000 els investigadors de l’àrea de Química Analítica es van plantejar obtenir la certificació de les bones pràctiques de laboratori (BPL). Les BPL són un conjunt de regles, procediments i pràctiques establides i promulgades per l’OCDE, que es consideren de compliment obligatori per a assegurar la qualitat i integritat de les dades produïdes com a base de la mútua acceptació de resultats entre distints països. Les BPL s’apliquen només a estudis no clínics realitzats sobre compostos que poden afectar la seguretat i la salut de les persones, animals o el medi ambient, amb fins d’autorització i comercialització. D’aquesta manera es pretén evitar la duplicitat d’estudis, obstacles en el comerç internacional, i millorar, en suma, la protecció de la salut humana i del medi ambient.

Amb aquest fi es va crear el Laboratori d’Anàlisi de Residus de Plaguicides (LARP) que al novembre del 2001 va obtenir el certificat de compliment de bones pràctiques de laboratori per a l’anàlisi de residus de productes fitosanitaris (CERTIFICAT 17BPL/22), i es va convertir en el primer laboratori espanyol que aconsegueix aquesta prestigiosa certificació en el camp de productes fitosanitaris.

Paral•lelament als estudis BPL realitzats pel LARP, el grup de treball de Química Analítica ha anat efectuant un bon nombre d’investigacions centrades principalment en l’ús de tècniques híbrides de cromatografia (tant de gasos com de líquids)/espectrometria de masses, incloent-hi un ampli ventall de tècniques MS, amb analitzadors de quadrupol, trampa d’ions, triple quadrupol, temps de vol (TOF) i quadrupol-temps de vol (QTOF). Les investigacions dutes a terme en els últims anys han tingut un important component aplicat, i s’han abordat camps com el de contaminants orgànics en el medi ambient i en aliments, l’anàlisi de fluids i teixits biològics humans, ecotoxicologia marina, etc.

L’any 2004 els grups de treball de Química Analítica i d’Hidrogeologia van presentar a la Universitat Jaume I la proposta de creació de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), sobre la base dels antecedents existents de col•laboració entre ambdós grups, justificant, així mateix, la seua necessitat per l’interès dels treballs realitzats per ambdós grups investigadors. L’IUPA es va crear finalment pel Decret 260/2004, de 19 de novembre (PDF), del Consell de la Generalitat Valenciana.

Cal assenyalar que investigadors de l’IUPA han promogut la creació de la Unitat Associada d’Ecotoxicologia Marina juntament amb l’Institut d’Aqüicultura Marina de Torre La Sal (IATS) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Per part de l’IUPA, els membres que formen part de la Unitat Associada són el doctor Francisco López (director) i els doctors Roque Serrano i Félix Hernández.

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües