Acuífers Costaners

13/04/2022 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els aqüífers costaners són ecosistemes fràgils que, especialment a regions àrides i semiàrides, estan sotmesos a explotació intensiva d'aigües subterrànies. Els descensos piezomètrics provocats faciliten la intrusió marina i, per tant, la salinització de l'aqüífer. Les previsions climàtiques poden reduir en el futur les taxes de recàrrega i fins i tot modificar la posició de la línia de costa, amb incidència directa i negativa a l'equilibri aigua dolça – salada.
Les investigacions del grup en els darrers anys s'han centrat a determinar la influència que pot tenir el canvi global sobre la dinàmica dels aqüífers costaners i avaluar la recàrrega artificial com a mètode de lluita contra la intrusió marina.

Publicacions:

“Determinación de la velocidad del flujo subterráneo mediante técnicas hidrogeoquímicas aplicadas a un dispositivo MAR (Managed Aquifer Recharge) en un acuífero salinizado con porosidad intergranular (Plana de Castellón-España)”
García-Menéndez, O., Morell, I.,  Bruno J. Ballesteros, B.J., Renau-Pruñonosa, A.
Boletín del Instituto Geológico y Minero (en prensa)

Assessment of chloride natural background levels by applying statistical approaches. Analyses of European coastal aquifers in different environments
Pulido, D., Baena, L., Fernandes, J., Arno, G., Hinsby, K., Voutchkova, D., Hansen, B., Retike, I., Bikše, J., Collados, A., Camps, V., Morell, I., Grima, J., Luque, J.A. 
Marine Pollution Bulletin 174 (2022) 113303

Hydrogeochemical changes during managed aquifer recharge (MAR) in salinized coastal aquifer” 
García-Menéndez O, Renau-Pruñonosa A, Morell I, Ballesteros B J, Esteller M V. 
Applied Geochemistry. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2020.104866 (2021)

Summarising impacts of future potential global change scenarios on seawater intrusion
Baena, L., Pulido, D., Renau-Pruñonosa, A., Collados, A.J., Morell, I., Senent, J., Llopis, C.
Environmental Earth Sciences79:99 (2020)

Integrated assessment of future potential global change scenarios and their hydrological impacts in coastal aquifers: a new tool to analyse management alternatives in the Plana Oropesa-Torreblanca aquifer” 
Pulido-Velázquez D, Renau-Pruñonosa,  A, Llopis-Albert C, Morell I, Collados-Lara AJ, Senent-Aparicio J Leticia Baena-Ruiz  
Hydrology and Earth System Sciences. https://doi.org/10.5194/hess-22-3053-2018 (2018).

Global assessment of seawater intrusion problems (status and vulnerability)”
Baena L, Pulido-Velazquez D, Collados-Lara AJ, Renau-Pruñonosa A, Morell I. 
Water Resources Management. https://doi.org/10.1007/s11269-018-1952-2 (2018)

Using electrical resistivity tomography to assess the effectiveness of managed aquifer recharge in salinized coastal aquifer
García-Menéndez O, Ballesteros B, Renau-Pruñonosa A, Morell I, Mochales T, Ibarra PI, Rubio FM. 
Environmental Monitoring Assessment. 190: 100. DOI: 10.1007/s10661-017-6446-9 (2017)

"Spatial characterization of the seawater upconing process in a coastal Mediterranean aquifer (Plana de Castellón, Spain): evolution and controls” 
García-Menéndez, O., Morell, I., Ballesteros, B., Renau-Pruñonosa, A., Renau-Llorens, A., Esteller, M.V. 
Environmental Earth Sciences DOI: 10.1007/s12665-016-5531-7 (2016)

"A standardized index for assessing seawater intrusion in coastal aquifers: The SITE index
Ballesteros BJ, Morell I, García-Menéndez O, Renau-Pruñonosa A.
Water Resources Management, 30(13): 4513-4527. DOI: 10.1007/s11269-016-1433-4 (2016)

"A methodology to analyse and assess pumping management strategies in coastal aquifers to avoid degradation due to seawater intrusion problems” 
Renau-Pruñonosa A, Morell I, Pulido-Velázquez D.
Water Resources Management, 30(13): 4823-4837. DOI: 10.1007/s11269-016-1455-y (2016).

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües