Gestió de recursos hídrics

13/04/2022 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La dilatada experiència investigadora del grup de treball (des del 1975) i l'àmplia diversitat de línies de recerca que ha tractat aquest període han proporcionat una visió general de la problemàtica de l'aigua, amb implicacions sociopolítiques i territorials diverses.
Amb aquest bagatge, el grup ha treballat en nombrosos aspectes relacionats amb la gestió de l‟aigua a nivells municipal, provincial i autonòmic, a través d‟assessoraments o convenis. A més, en col·laboració amb investigadors dedicats a altres facetes de la gestió hídrica, s'han publicat alguns llibres els continguts dels quals romanen vigents.

Publicacions:

The water maze of southeast Spain. Water tensions in Europe and in the Mediterranean: water crisis by 2050?
Cabezas, F., Cabrera, E., Morell, I. 
 Paris-Marne la Vallée, France. ISBN: 979-10-93567-07-5 (2015)

“El laberinto del agua. Reflexiones para el pacto necesario
Cabezas, F., Cabrera, E., Morell, I.
Ed. Asociación Valenciana de Empresarios. 86 pp (2013) www.ave.org.es

Recarga artificial de acuíferos con aguas residuales urbanas regeneradas” Morell, I., Bandenay, L., Renau-Pruñonosa, A., Renau. A. 
Ed. Fundación Dávalos – Fletcher. 130 pp. ISBN 978-84-693-2077-8 (2010)

El agua, una cuestión de estado. Perspectiva desde la Comunidad Valenciana” Cabezas, F., Cabrera, E., Morell, I.  
Ed. Asociación Valenciana de Empresarios 156 pp (2008) www.ave.org.es

Agua y estatutos de autonomía. El caso castellano – manchego
Cabezas, F., Cabrera, E.., Morell, I. 
Ed. Asociación Valenciana de Empresarios. 43 pp (2008) www.ave.org.es

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües