UJI

Graus 2020/2021

[ Graus 2019/2020 ] 

Arts i Humanitats
Facultat de Ciències Humanes i Socials
240
CRÈDITS
70
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
240
CRÈDITS
50
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
240
CRÈDITS
50
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
240
CRÈDITS
95
PLACES
Ciències Socials i Jurídiques
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
240
CRÈDITS
185
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
384
CRÈDITS
30
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
240
CRÈDITS
90
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
240
CRÈDITS
90
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
240
CRÈDITS
155
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
240
CRÈDITS
80
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
240
CRÈDITS
140
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
240
CRÈDITS
70
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
240
CRÈDITS
144
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
240
CRÈDITS
144
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
240
CRÈDITS
90
PLACES
Facultat de Ciències Humanes i Socials
240
CRÈDITS
90
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
240
CRÈDITS
80
PLACES
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
240
CRÈDITS
90
PLACES
Ciències
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
240
CRÈDITS
70
PLACES
Enginyeria i Arquitectura
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
240
CRÈDITS
60
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
240
CRÈDITS
60
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
240
CRÈDITS
60
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
240
CRÈDITS
80
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
240
CRÈDITS
120
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
240
CRÈDITS
60
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
240
CRÈDITS
90
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
240
CRÈDITS
80
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
240
CRÈDITS
60
PLACES
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
240
CRÈDITS
30
PLACES
Ciències de la Salut
Facultat de Ciències de la Salut
240
CRÈDITS
120
PLACES
Facultat de Ciències de la Salut
360
CRÈDITS
80
PLACES
Facultat de Ciències de la Salut
240
CRÈDITS
180
PLACES
Dobles Títols Internacionals
Dobles Títols
Segona Titulació
Amb Atribucions Professionals

Segell de Qualitat
Interuniversitari
Presencial
Semipresencial
A distància