Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat (CBPID)

26/07/2023 | Ètica en la investigació
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 
El Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat (CBPID) estableix els principis ètics i deontològics generals que han de prevaldre en les activitats científiques realitzades a la universitat pública de Castelló i està estructurat en quatre eixos centrals: integritat, igualtat de gènere, accés obert i comunicació i compromís públic. L'objectiu d’aquesta guia consisteix a fomentar una investigació honesta i transparent mitjançant una sèrie de compromisos dirigits tant a la universitat, com a institució, com a la comunitat investigadora i al personal d’investigació. El codi s’ha elaborat des del convenciment que una investigació de qualitat s’ha de desenvolupar, necessàriament, en un entorn que incentive les bones pràctiques en matèria d’investigació i en un ambient científic enriquidor, col·laboratiu, amb projecció internacional i centrat en les persones, i que cal afavorir unes condicions laborals saludables en aquest àmbit tan competitiu. Servirà per a orientar diferents estructures i òrgans encarregats de la gestió de l’ètica de la investigació com el CEI i la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària (CERSU).

El CBPID comença amb una breu carta de presentació i una introducció  tots dos apartats permeten comprendre la motivació de la creació del document i el context en el qual sorgeix. A continuació, el codi està dividit en set apartats. Els quatre primers estan dedicats als temes clau i transversals de les recerques: la integritat i bones pràctiques, la perspectiva de gènere, l'accés obert i la comunicació i compromís públic. Cadascú inclou exemples de males pràctiques i un petit glossari explicatiu dels termes i idees més rellevants de l'apartat. 

Els dos apartats següents es dediquen a l'aplicació del CBPID, tant  el que té a veure amb l'aplicació micro en els projectes de recerca, com el vinculat amb les estructures de governança necessàries per a la seva implantació. L'apartat final està dirigit al procés d'elaboració del codi.

 
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació