Michavila defensa l’ocupabilitat com un dels principals reptes de les universitats espanyoles L’UJI ha acollit la 34 edició de les Jornades de Gerència Universitària, emmarcades en el programa d'activitats del 25 aniversari

07/11/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els equips gestors de les universitats espanyoles s’han reunit enguany a la Universitat Jaume I en la 34 edició de les Jornades de Gerència Universitària, emmarcades en el programa d’actes del 25 aniversari de l’UJI. Les jornades han sigut inaugurades pel rector de l’UJI, Vicent Climent, qui ha fet referència a la gran evolució de la gerència universitària des que la Universitat Jaume I va acollir l’onzena edició d'aquestes jornades l'any 1992, un any després de la creació de l’UJI. «La gerència universitària ha anat des d'un perfil molt tècnic en els àmbits jurídic i financer fins a arribar a un perfil molt més estratègic i orientat a una participació molt més activa en el govern i direcció de la universitat en la gestió a mitjà i llarg termini, en el disseny de plans i polítiques i en la resposta a les noves demandes socials», ha assenyalat el rector. 

Després de la inauguració oficial, el rector honorari de l’UJI i catedràtic de la Universitat Politècnica de Madrid Francesc Michavila ha oferit la conferència inaugural sota el títol «La formació i l'ocupació dels universitaris. Estimular la seua creativitat». Michavila ha destacat la necessitat de treballar per a afavorir l’ocupabilitat des de les universitats. «L’ocupabilitat és, sens dubte, un dels principals objectius als quals s'enfronten les universitats a Europa, i amb especial urgència a Espanya», ressaltant en aquest sentit les dades que demostren com la desocupació és sensiblement menor en la població amb educació superior. 

Així mateix, el catedràtic ha posat de relleu la importància de la creativitat «per als universitaris, però també creativitat per a les universitats a l'hora de plantejar com respondre a les demandes de la societat». Durant la seua intervenció ha posat de manifest com, segons dades de l'Observatori d’Ocupabilitat i Ocupació Universitaris, el 94% dels egressats universitaris tornaria a fer estudis universitaris, i més de la meitat, el 54%, repetirien l'elecció de carrera i universitat. «No obstant açò, els egressats també ens diuen que no tot ha sigut igualment satisfactori del seu pas per la universitat. Mentre que el professorat i els continguts reben la major nota de satisfacció mitjana, les metodologies educatives i els serveis de suport als estudiants reben les notes més baixes», ha ressaltat. A més, l'estudi assenyala un important desajustament entre ocupació i formació, un aspecte que el rector honorari de l’UJI considera «de vital importància, més àdhuc a Espanya. Segons Hays Global SkillsIndex 2015, el desajustament del talent a Espanya supera al dels seus principals socis europeus França, Itàlia i Alemanya».

Michavila ha posat l'accent en la importància de la formació en les universitats en competències i habilitats per a la cerca d'ocupació. «Però no solament l’ocupabilitat forma part de l'agenda actual de les universitats. Aquestes han d'actuar, també, i de forma creativa, en assumptes com la internacionalització, les aliances, el compromís social amb l'entorn, la interdisciplinaritat, el desenvolupament de models educatius propis, la modernització de les estructures i l'atenció als alumni, entre altres temes».

Malgrat els reptes pendents, per a l'ex rector de l’UJI, la comparació entre el sistema universitari espanyol i els altres països de la Unió Europea «llança tant aspectes positius com negatius». Entre els aspectes positius ha enumerat l'accés als estudis superiors, la producció científica i la mobilitat dels estudiants. Per contra, entre els aspectes en els quals Espanya presenta desavantatges respecte als sistemes europeus es trobarien la internacionalització, en referència a la baixa capacitat per a atraure estudiants internacionals, a més d'uns altres com «el baix esforç econòmic que es realitza en ajudes a l'estudi, en despesa en educació i en despesa de R+D, principalment».

Durant les jornades, les gerències universitàries i els seus equips també han debatut sobre aspectes com els mitjans propis i la seua fiscalització, la gestió de la recerca o les tendències en tecnologies de la informació aplicades a la gestió universitària. A més, s'han realitzat tallers sobre solucions tecnològiques per als reptes que suposen la transformació electrònica de l'administració, l'aplicació de la recent legislació sobre transparència o la gestió d'equips humans. Finalment, s’ha presentat l'última edició de la Universitat Espanyola en Xifres. 

Altres notícies de les jornades:

Juristes analitzen les problemàtiques dels contractes d'obra o servei en recerca i les empreses emergents universitàries

Experts en gestió universitària afirmen que Espanya no aposta per l'educació superior com a factor de competitivitat

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions