La Universitat Jaume I cobreix el 99,90% de les places oferides a nou estudiantat per al curs 2022-2023 El nou Grau en Bioquímica i Biologia Molecular té una de les notes de tall més altes i una gran llista d’espera

15/07/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I ha conclòs la fase de preinscripció en les titulacions oficials amb una adjudicació del 99,90% de les places oferides en les seues 34 titulacions per al curs 2022-2023. D’aquesta manera, l’UJI cobreix la pràctica totalitat de les 2.983 places de nou ingrés en aquesta convocatòria única de preinscripció.

La nova titulació incorporada a l’oferta acadèmica de l’UJI per al pròxim curs, el Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, ha cobert les 60 places oferides i se situa entre els títols més demandats, amb la segona nota de tall més alta, un 12,624, només per darrere de Medicina, i una llista d’espera de 944 persones.

El Grau en Medicina continua sent la titulació amb major llista d’espera a la universitat pública de Castelló i amb la nota de tall més elevada (13,356). Completen l’oferta a la Facultat de Ciències de la Salut els graus en Infermeria i Psicologia, amb una àmplia llista d’espera.

A la Facultat de Ciències Humanes i Socials els graus més demandats són el Grau en Mestre/a d’Educació Primària, el Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i el Grau en Mestre/a d’Educació Infantil. Mentrestant, en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques els graus amb més llista d’espera són Criminologia i Seguretat, Administració d’Empreses i Dret. En últim lloc, a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, els títols més sol·licitats han sigut, a més del nou Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, el Grau en Enginyeria Informàtica i el Grau en Química.

Pel que fa a les notes de tall, destaca que a tots els centres de la Universitat hi ha títols que estan pel damunt del 10. A més de les esmentades Medicina i Biologia i Bioquímica Molecular, destaquen Infermeria amb 12,230, Matemàtica Computacional amb 11,916, el Doble Grau en Administració d’Empreses amb 10,889, Química amb 10,826, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport amb 10,766 i Traducció i Interpretació amb 10,754.

La vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable, Mamen Pastor Verchili, s’ha mostrat molt satisfeta pels resultats de preinscripció «atès que s’han cobert pràcticament totes les places oferides en les diferents titulacions adscrites als quatre centres, i com veiem amb elevades llistes d’espera, corroborant així que l’oferta acadèmica de l’UJI és atractiva per al futur estudiantat». 

Per la seua banda, la vicerectora d’Estudis i Formació Permanent, Isabel García Izquierdo, també ha mostrat la seua satisfacció per les magnífiques dades de demanda i, «sobretot, per l’impacte que estan tenint les accions d’actualització de l’oferta, realitzades en els últims anys amb la col·laboració dels centres, en la pujada de les notes de tall de molts títols, el que redunda sens dubte en la millora dels resultats globals de la institució».

Les reclamacions als resultats de preinscripció es podran realitzar per via telemàtica del 18 al 20 de juliol, mentre que l’alumnat admès formalitzarà la matrícula del 18 al 21 de juliol segons el dia i l’hora assignats a través de la web http://matricula.uji.es/. Les assignacions de  vacants i matrícula no presencial de vacants es realitzaran  els dies 25 i 26 de juliol (1a assignació) i 28 i 29 de juliol (2a assignació).

L’estudiantat que es matricule en la Universitat Jaume I comptarà amb facilitats per a efectuar el pagament de l’import de la seua matrícula, com ara el fraccionament en un màxim de vuit terminis o les convocatòries pròpies de l’UJI d’ajudes per a la matrícula. Les persones interessades poden trobar més informació sobre la matrícula en la web: https://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/calendari/calendari-nouestudiantat/.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions