Calendari d'accés i matrícula Grau. Nou estudiantat UJI

09/12/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Accés per al curs 2022/2023

PAU 2022

Convocatòria ordinària 2022

 • Matrícula millora de qualificació de les PAU:  
 • Proves d'accés:  7,8 i 9 juny 2022
 • Lloc de realització: UJI
 • Publicació de notes: 17 juny 2022 a partir de les 13h.
 • Sol·licitud en línia de revisió d'exàmens: 20, 21 i 22 juny 2022 (fins les 14h del dia 22)
 • Resultats de les revisions: 28 juny 2022
 • Sol·licitud en línia per a veure els exàmens: 30 juny i 1 juliol 2022
 • Visualització dels exàmens: 4 juliol 2022

Convocatòria extraordinària 2022

 • Matrícula millora de qualificació de les PAU: 
 • Proves d'accés: 5, 6 i 7 juliol 2022
 • Lloc de realització:UJI
 • Publicació de notes: 13 juliol 2022 a partir de les 17 h
 • Sol·licitud en línia de revisions d'exàmens: 15, 18 i 19 juliol 2022 ( fins les 14 h del dia 19)
 • Resultats de les revisions: 21 juliol 2022
 • Sol·licitud en línia per a veure els exàmens: 22 i 25 juliol 2022
 • Visualització dels exàmens: 27 juliol 2022


Proves d'accés en la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys 

 • Calendari de la prova d'accés per a majors de 25 anys: 
 • Calendari. Accés de majors de 40 anys: 
  • Matrícula: de l'1 al 25 de febrer de 2022
  • Publicació en web de l'admissió a tràmit o esmena documentació: 
  • Esmena documentació: 
  • Publicació en web resultats baremació: 
  • Reclamació al resultat baremació: 
  • Publicació dels resultats de la reclamació de la baremació amb dia i hora de l'entrevista
  • Realització de l'entrevista (per google.meet) : 
  • Publicació resultat entrevista: 
  • Publicació web resultats definitius
    
 • Calendari. Proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys: 

  • Matrícula a les proves: de l'1 al 25 de febrer de 2022
  • Data d'exàmen: 7 maig 2022
  • Publicació qualificacions de la prova escrita i data i hora entrevista personal: 
  • Reclamacions de la prova escrita: 
  • Realització de l'entrevista:
  • Publicació en web resultat definitiu: 

Trasllats d'expedients acadèmics a estudis de Grau 

Termini de sol·licitud:

 • Per a l'admissió amb estudis oficials espanyols:
 • Per a l'admissió amb estudis oficials estrangers.
  • Termini general: 
  • Termini per al Grau en Medicina: 

​Resolució en web:

 • sol·licituds juny:
 • sol·licituds setembre:  

Matrícula de trasllats:

 • matrícula no presencial (per a trasllats sol·licitats al juny): 
 • matrícula no presencial: (per a trasllats sol·licitats al setembre): 


Preinscripció a Graus 

 • Termini:
 • Publicació dels resultats de preinscripció en web UJI: 
 • Reclamacions als resultats de preinscripció: 
 • Resolució reclamacions de preinscripció:

 

Matrícula 

Estudiantat nou accés 

 • Matrícula no presencial de nou accés: 
   
 • Sol·licituds matrícula a temps parcial: 
 • Sol·licituds modificacions matrícula (art 1.4 Directrius acadèmiques):
 • Resolts reconeixement per CFGS - modificació de matricula: 
 • Resolts reconeixements no automàtics - modificació de matrícula: 
 • Presentació de documentació: 
  • documentació de reconeixements: adjuntar telemàticament en el termini de 10 dies a partir del requeriment de la documentació.

Ajustar matrícula després del començament de classes:


Permanència en llista d'espera i adjudicació de vacants 

- Estudiantat de nou accés 

 • Manisfestació de permanència en llista d'espera per web: 
 • 1ª Assignació de Vacants i matrícula no presencial: 
 • 2ª Assignació de Vacants i matrícula no presencial: 
 • Finalització termini de matrícula: 
 • Posteriors adjudicacions de vacants a titulacions amb llista d'espera:
 • Sol·licitud de matrícula a temps parcial:  
 • Sol·licitud modificació matrícula (Art. 1.4 Directrius acadèmiques):

 

Titulacions sense llista d'espera

 • Resolució de Rectorat: 
 • Presentació de sol·licituds per a estes titulacions: 
 • Publicació resultats: 
 • Matrícula: 

 

Cursos d'adaptació a Grau 

Termini de sol·licitud: 

Matrícula no presencial: 

 

Transició a Graus 

Termini de sol·licitud: 

Matrícula no presencial: 

Informació proporcionada per: InfoCampus