La Fundació «La Caixa» i CaixaBank col·laboren amb el fons de beques post-COVID-19 de la Universitat Jaume I de Castelló

29/07/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Fundació «La Caixa», a través de CaixaBank, col·labora amb la campanya extraordinària de captació de fons contra la COVID-19, impulsada per la Universitat Jaume I de Castelló, amb l'objectiu de captar fons per a pal·liar els efectes, tant econòmics com sanitaris, que està provocant la pandèmia de la COVID-19 en la comunitat universitària i en la societat en general.

Molts estudiants de l'UJI han perdut o perdran en els pròxims mesos el seu lloc de treball temporal gràcies al qual podien finançar-se els estudis universitaris, o les seues famílies es trobaran en una situació sobrevinguda i amb problemes econòmics greus per la disminució dels ingressos de la unitat familiar o la pèrdua del treball d'algun dels progenitors de l'estudiantat. És per això que el nombre d'estudiants que necessitaran una ajuda econòmica per a continuar o finalitzar els seus estudis universitaris s'incrementarà notablement a partir del curs acadèmic 2020-2021.

El fons de beques del qual disposa l'UJI per a ajudes per causes sobrevingudes no és suficient per a atendre les sol·licituds actuals i futures de l'estudiantat en dificultats. Per això, s'ha creat el fons de beques post-COVID-19, un dels tres projectes que integren la campanya #SomUJIcontraCOVID, al qual es destinarà la col·laboració econòmica que realitza la Fundació «La Caixa», a través de CaixaBank, amb la finalitat d'aconseguir que l'estudiantat més vulnerable no haja d'abandonar els seus estudis per problemes econòmics causats per aquesta pandèmia, i puguen continuar o finalitzar les seues carreres universitàries.

Gràcies a la seua capil·laritat territorial, la xarxa d'oficines de CaixaBank pot fer costat a la Fundació «La Caixa»  en la seua labor social, detectant necessitats d'entitats socials locals i canalitzant una part del pressupost de l'Obra Social. La col·laboració entre totes dues institucions fa possible que milers de petites i mitjanes entitats socials solidàries puguen accedir a ajudes econòmiques per a tirar endavant els seus projectes. Cada any, més d'11.000 projectes reben, en conjunt, uns 44 milions d'euros de la Fundació «La Caixa» en favor de més de 7.000 entitats socials de tot el país.
 
Més informació: www.somujicontracovid.uji.es

Fes-te'n donant: https://bit.ly/2zmict3

#GeneraciódeTalent #SomUJIcontraCOVID #SomUJI

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions