L’UJI incorpora un software per comparar textos inèdits amb altres textos de llibres i revistes a Internet

05/03/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Publicacions de la Universitat Jaume I i la Biblioteca han incorporat un programari anomenat I-THENTICATE que permet comparar textos inèdits amb altres textos de llibres i revistes ja publicats a Internet adreçat, especialment, al personal docent i investigador que s’ocupa de la direcció de llibres i revistes amb la finalitat de detectar les coincidències de textos en usos d’investigació.

I-THENTICATE permet la comparació sense que el text inèdit s’incorpore en cap base de dades (preservant la propietat intel·lectual i l’autoria). El resultat de la cerca comparativa és un informe de similituds, on s'indiquen les fonts, i el nombre de paraules i percentatge de coincidències, una vegada s'han introduït una sèrie de restriccions (cites, bibliografia, extensió de paraules determinada...) que podrien distorsionar el resultat.

Per usar aquest software cal que els textos inèdits complisquen algunes característiques, com que siguen arxius en format PDF de menys de 100 MB i menys de 400 pàgines; d’un mínim de 20 paraules de text i completament definitius.

Més informació: https://www.uji.es/serveis/cd/bib/serveis/investigacio/antiplagi/ 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions