Plagi i antiplagi

05/07/2024 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

S’entén per plagi la reproducció total o parcial d’un contingut protegit per drets d’autor sense fer referència a la seua autoria o a la font de procedència. 

El codi ètic de l’UJI estableix com un dels estàndards d’exigència a observar per la comunitat universitària l’autoria i l'honestedat acadèmica.

                                      

Com evitar el plagi?

Per evitar el plagi es recomana:

 • Elaborar arguments propis a partir de les fonts consultades.
 • Citar correctament: posar el text entre cometes (“...”) indicant clarament autor i procedència.
 • Elaborar referències bibliogràfiques al final del treball.

Per a més informació:

També es pot consultar aquests tutorials:

 

Programes per detectar el plagi

 • Per a usos de docència: TURNITIN està integrat com una funcionalitat dins Aula Virtual. En poden fer ús els professors/es que hagen creat un curs per a revisar els treballs dels estudiants. El professorat ha d'activar la funcionalitat prèviament, però només l'estudiant pot enviar el seu propi treball per a ser analitzat. La Biblioteca no és responsable d'aquest programa.
 • Per a usos d’investigació i publicació: Identific (abans Oxsico)

 

Qui pot utilitzar el programa Identific (abans Oxsico?)

Poden fer ús el PDI, PTGAS i doctorands i doctorandes (en aquest últim cas s'encarrega l'Escola de Doctorat) per a:

 • Revisar tesis doctorals, quan s’inicie el tràmit d’experts.
 • Revisar textos prèviament a la seua acceptació per part dels editors de revistes UJI i del Servei de Publicacions UJI.
 • Revisar textos abans d’enviar-los a editorials externes. Només es pot fer una revisió per document.

No es pot fer us el programa per a altres usos diferents.

 

Com utilitzar el programa Identific (abans Oxsico)?

PDI i PTGAS envia el següent formulari, marcant una de les tres opcions d’ús anteriorment indicades:

Cal tindre en compte els següents requisits per enviar un document per a revisar:

 • Versió definitiva del document.

 • Tipus d'arxiu: PDF amb text cercable, sense encriptar i sense enllaços. 

 • Mida mínima: 20 paraules.

 • Mida màxima: 80 MB, amb un màxim de 300 pàgines. Els documents amb una paginació superior hauran de dividir-se en dos o més arxius en PDF i emplenar un formulari de sol·licitud SPI per a cadascun d'ells.

El programa elabora un informe de similituds, indicant les parts del text coincidents amb altres textos, les fonts d’on s’han extret i el percentatge total de coincidències. Per tant, l’informe és una eina d’ajuda, no estableix si hi ha plagi. 

A més, el programa també detecta si s'ha utilitzat tecnologia d'intel·ligència artificial (IA), indicant el percentatge de la seua aplicació al conjunt del text.

La Biblioteca no determina en cap cas si és plagi o no. La decisió sobre plagi és de l'usuari sol·licitant després de valorar tots els factors a tenir en compte. Per a qualsevol dubte contacteu amb tesis@uji.es

La tramitació de creació de l'informe per part del personal de la Biblioteca serà entre les 8.00 i les 15.00 h, de dilluns a divendres. 

Com interpretar els resultats de l’informe: consulteu aquest document.

Adreça de contacte biblioteca@uji.es