Competències dels Vicerectorats

26/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els Estatuts de la Universitat Jaume I no establixen cap atribució específica als Vicerrectorats. En qualsevol cas els vicerectorats assisteixen el rectorat  en les seves tasques i exerceixen les competències que se'ls atribueixin per assegurar el funcionament normal dels diferents serveis de la Universitat. El Rectorat designa els vicerectorats entre professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat Jaume I i amb dedicació a temps complet.

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2018, de la rectora, per la qual s’aprova la delegació de competències en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general i el gerent.

 

 

Informació proporcionada per: Secretaria General