Curs 2017-18

10/07/2018 | USE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Formació del PDI

Dintre del Pla de formació del professorat coordinat per la Unitat de Formació i Innovació Educativa de l'USE, en el curs 2017/18, s'han organitzat 43 cursos amb una assistència de 455 PDI diferents (augment del 17% respecte al curs acadèmic anterior) Pel que fa a la formació del professorat novell, s'han format 64 PDI sota la tutorització altres 56 companys amb experiència docent. Al curs 2017/2018 per segona vegada a l'UJI, s'ha ofert abans del començament de les classes, un curs per formar en docència al professorat associat de nova incorporació amb una assistència de fins a 24 docents i, com a novetat, es va complementar amb un curs d'iniciació a l'aula virtual.

Innovació i Millora

Un any més, per sisè any consecutiu, s'ha incrementat el nombre de Grups i Seminaris Permanents d’Innovació Educativa en actiu (un 7,8% respecte al curs anterior), amb 125 equips constituïts per 724 PDI diferents (més del 50% de la plantilla docent de l’UJI). A més de les accions d'innovació educativa, 10 grups han rebut ajuda per a la mobilitat del seu PDI (per ser interuniversitaria) i s'ha organitzat un congrés o curs per a la innovació i millora de la docència. Pel que fa a la formació del PDI de l’USE al servei de la innovació docent i la millora educativa, s’ha format a 532 PDI, i s’han organitzat diverses jornades d’intercanvi i debat en innovació educativa destacant: IV Jornada d’Experiències d’Innovació Educativa, amb 102 inscrits entre novells, tutors i futurs novells; II Jornada d'Innovació Educativa "Dispositius Mòbils en l'Educació Universitària (DIMEU) amb una participació de 120 PDI de l'UJI; les primeres "Jornades d'innovació a les aules universitàries i de secundària: el repte de fer docència en anglès" amb 97 inscrits; o la "VI Jornada nacional sobre estudis universitaris i II taller d'innovació educativa "Competències: Formació i Avaluació", amb 82 PDI de l'UJI assistent a la part específica d'innovació educativa.

Estudiants amb Necessitats Educatives Especials (ENEE)

Estudiantat amb necessitats educatives especials (ENEE) Durant aquest curs, des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ha treballat amb 1404 persones (679 estudiantes i 960 entre PAS i PDI). A més s’ha donat suport al PDI i PAS vinculat i als grups de referència-aula. En alguns casos es treballa amb els familiars de l’estudiantat, i se’ls ofereix informació i assessorament. Quant a la relació de serveis que s’ofereixen a l’estudiantat són: consulta psicopedagògica, programa de rendiment acadèmic, informació sobre beques i ajudes a l’estudi, suport en gestions acadèmiques, seguiment acadèmic i mediació amb el professorat, gestió d’exàmens, gestió de voluntaris i voluntàries, acompanyament en desplaçaments pel campus, acompanyament acadèmic (pràctiques, exàmens...), préstec d’ajudes tècniques, espais de descans, Espai d’Estudi Adaptat, adaptació del lloc d’estudi, suport als estudiants amb necessitats educatives especials participant en programes de mobilitat universitària i suport en assignatura de Pràcticum. El treball amb dades sensibles de l’estudiant, dades confidencials (mèdiques i acadèmiques), ha requerit la creació d’una base de dades de la informació dels estudiants que garanteix la privacitat de les dades; permet, tanmateix, la comunicació protegida tant amb professorat com amb l’estudiantat. Durant aquest curs s’han generat 10279 notificacions/comunicacions protegides. Respecte al suport al professorat, facilitem pautes de treball al professorat segons problemàtica de l’estudiantat, recomanacions respecte a les adaptacions curricular més adequades, etc.

Orientació preuniversitària

Dins de l’orientació preuniversitària s’ha de destacar: - La realització de la III Jornada de Portes Obertes: en família a l’UJI, el dia 20 d’abril, amb una participació que ha superat les xifres d’assistència dels anys anteriors i on les famílies procedien d’un total de 11 províncies espanyoles. - S'ha incrementat considerablement el nombre de xarrades als centres de secundària fent més de 80 intervencions des de 4t de l'ESO fins a 2n de Batxillerat i últim curs dels Cicles Formatius de Grau Superior. - S’ha creat el programa ACTUA a l’UJI que integra la Jornada d’Acollida amb la presentació del programa d’Acció Tutorial (PATU) a tots els graus de l’UJI. - S’ha continuat amb el Grup d’Innovació Educativa (GIE) en Orientació per a la transició Secundària-Universitat (Orienta2) format per orientadors de centres educatius, tècnics USE i professorat universitari. - S'ha editat la quarta edició del catàleg d'accions per a secundària i primària amb l'objectiu d'apropar les propostes acadèmiques, esportives i culturals als centres i al seu estudiantat. - Es realitza per primer any les Colònies Juridicoeconòmiques a l’UJI, amb un alt grau de satisfacció dels 7 participants, amb totes les activitats que se'ls han preparat per a conèixer millor les titulacions de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. En una escala de satisfacció d'1 a 5, on 1 és una satisfacció molt baixa, i 5 una satisfacció molt alta, aquesta activitat ha obtés una valoració de 4,7 sobre 5. - S'ha reprès les Colònies Científiques a l'UJI, després de dos cursos sense ofertar-les, per ser universitat organitzadora dels Campus Científics d'Estiu del Ministeri i la FECYT. En total, han participa 19 estudiants que han valorat les activitats i visita a l'empresa Torrecid S.A., amb una puntuació global de 4,2 sobre 5. - S'ha disminuït lleugerament el número d'estudiantat que participa en les Olimpíades Acadèmiques (50 participants menys). Durant el present curs 17/18 han participat un total de 550 estudiants i estudiantes en les diferents fases locals celebrades a l'UJI. A més de les diferents edicions de les olimpíades que ja es tenen a l’UJI, aquest curs, s’ha incorporat la I Olimpíada de Dret.

Orientació universitària

Dins de l’orientació universitària s’ha de destacar: - S’ha augmentat la participació en el programa Estudia i Investiga a l’UJI. La satisfacció en el programa continua sent elevada per als dos col-lectius que hi participen: . Professorat: satisfacció de 4,6 sobre 5 . Estudiantat: satisfacció de 4,4 sobre 5 - Aquest curs s’ha realitzat la tercera convocatòria del premi a les millors pràctiques Estudia i Investiga a l’UJI, en col·laboració amb la Fundació Banc Sabadell, on s’han atorgat premis als millors treballs, repartits de la següent manera: Facultat de Ciències Humanes i Socials (dos premis), Facultat de Ciències de la Salut (dos premis), Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (tres premis), i Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (quatre premis). - S’ha realitzat la III Jornada Estudia i Investiga a l’UJI, amb l’objectiu de donar a conèixer tant als participants en el programa, com els treballs que es realitzen als diferents grups de recerca, i poder establir contactes i possibles col·laboracions en cursos successius. S’han presentat un total de 17 treballs, que són pòsters d’estudiants i estudiantes, en companyia dels grups de recerca en els que desenvolupen les activitats diàries. - Aquest any per primera vegada s'ha convocat el I concurs a les millores experiències del Programa d'Acció Tutorial Universitari (PATU). Es van presentar 14 treballs en format pòster, elaborats per l'alumnat tutor amb la supervisió i revisió per part del professorat tutor.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu