UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Presentació Unitat de Suport Educatiu

Presentació Unitat de Suport Educatiu

Última modificació: 24/09/2021 | Font: USE

 

La Unitat de Suport Educatiu (USE) és un servei que depèn del Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social, i que té com a objectiu oferir una resposta personalitzada i eficient davant les necessitats educatives tant de l’estudiantat com del professorat.
 

  • Unitat d'Orientació PreuniversitàriaÉs l’àrea encarregada d’oferir accions d’orientació per afavorir la transició a la universitat del futur estudiantat i per a fomentar la coordinació amb els orientadors i orientadores dels centres educatius. 
  • Unitat d'Orientació UniversitàriaÉs l’àrea encarregada de facilitar l’adaptació a l’UJI i assessorar l’estudiantat en la seua etapa universitària, així com oferir-li recursos per a millorar i fer créixer les seues potencialitats.
  • Unitat de Diversitat i DiscapacitatInclou els següents programes de treball: El Pla d'Atenció a la Diversitat, que té com a objectiu les accions de suport a les persones amb diversitat funcional  des de la perspectiva universitària. Programa Lliga de Debat UJI que  pretén fomentar entre l’estudiantat l’art de debatre, parlar en públic amb correcció i fluïdesa millorant les competències en comunicació verbal i no verbal.
  • Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE): És l'àrea de l'USE, coordinada pel VED, encarregada d'oferir accions i programes de suport al professorat de l'UJI per a millorar i innovar la docència i les seues pròpies competències docents.

 

A banda, la USE compta amb els següents programes:

Unitat de Suport Educatiu. Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social
Edifici Ampliació Biblioteca. Nivell 0.
Universitat Jaume I. Campus Riu Sec
Adreça electrònica: use@uji.es
12071 Castelló de la Plana
Telèfons +34 964 387080 / 7087
Fax +34 964 387002

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu