Unitat de Suport Educatiu

25/10/2021 | USE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

La Unitat de Suport Educatiu (USE) és un servei que depèn del Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social, i que té com a objectiu oferir una resposta personalitzada i eficient davant les necessitats educatives tant de l’estudiantat com del professorat.

A banda, la USE compta amb els següents programes:

Et pot interessar

Unitat d'Orientació Preuniversitària

És l’àrea encarregada d’oferir accions d’orientació per afavorir la transició a la universitat del futur estudiantat i per a fomentar la coordinació amb els orientadors i orientadores dels centres educatius

Unitat d'Orientació Universitària

És l’àrea encarregada d’oferir accions d’orientació per afavorir la transició a la universitat del futur estudiantat i per a fomentar la coordinació amb els orientadors i orientadores dels centres educatius.

Unitat de Diversitat i Discapacitat

Té com a missió desenvolupar el Pla d'Inclusió per a Persones amb Discapacitat a l'UJI. Realitza accions de sensibilització, atenció, suport, accessibilitat i sensibilització per a persones amb discapacitat i necessitats específiques de suport educatiu. Tenim com a objectiu treballar per garantir l'accessibilitat en les instal·lacions, la comunicació, formació, sensibilització, etc.

Unitat de Formació i Innovació Educativa

És l'àrea de l'USE, coordinada pel VED, encarregada d'oferir accions i programes de suport al professorat de l'UJI per a millorar i innovar la docència i les seues pròpies competències docents.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Recurs d'imatge accio fonsaccio

UNITAT DE SUPORT EDUCATIU